Pouť rodin na Provodov – Maleniska

Charita Luhačovice a Římskokatolická farnost Luhačovice pozvala 8. května rodiny, ale i tříkrálové koledníčky, jejich asistenty a kamarády na pouť na Provodov – Maleniska. Poutníci z Luhačovic, Pozlovic i z okolních vesnic se setkali na Řetechově a společně putovali k poutnímu místu.

Počasí nám přálo a z Řetechova jsme vyšli v počtu 33 poutníků. Naše putování provázely také připravené hry a soutěže pro jednotlivé rodiny, o které se postaral koordinátor dobrovolníků Charity z řad mládeže.

Po soutěžích následovalo opékání špekáčků a rozdání odměn výhercům.
Na poutním místě v tento den současně probíhalo setkání schol Vizovického děkanátu. A tak jsme se k nim připojili při slavení mše svaté.

Na poutním místě je kostel zasvěcený Panně Marii Sněžné. Legenda vypráví, že mlynářka Anna Vlaštovicová z Dolního provodovského mlýna trpěla těžkou oční chorobou. Ve snu se jí zjevil stařec, ukázal jí místo se studánkou na okraji lesa a řekl: „Zde je voda, která bude na přímluvu Boží uzdravovat nemocné na těle i na duši“. Mlynářka si umyla oči vodou ze studánky a uzdravila se. Od roku 1712 sem putují lidé ze širokého okolí a mnozí prý byli rovněž uzdraveni.

Před ochodem zpět domů jsme se občerstvili vodou ze studánky. Byl to příjemně strávený sváteční den a sláva, nezmokli jsme. Děkujeme všem, kteří se přidali, a již nyní se těšíme na další setkání.

Tato akce byla pořádána za podpory Ministerstva vnitra ČR a Zlínského kraje.

MŠE NA PROVODOVĚ 

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka