Obyvatelé luhačovické místní části Kladná Žilín přispěli k zvelebení své obce brigádou

Součástí Luhačovic jsou i místní části. Jednou z nich je intergrovaná obec Kladná Žilín.

Že občanům Kladné Žilína není lhostejný vzhled jejich vesnice, jsme se mohli přesvědčit v sobotu 18. května 2019, kdy náš osadní výbor svolal brigádu na zvelebení obce. Bylo až překvapením, kolik se zúčastnilo lidí všech věkových kategorií od seniorů po školáky, ať už z řad spolku myslivců, hasičů, Holek v akci, ale také obyvatelé nově přistěhovaní či přespolní. Ze svého volného sobotního dopoledne si ukrojilo více než 10 % obyvatel, což je více než 20 brigádníků. Přestože nezbytná práce v obci zdá se být téměř nekonečná, cíl brigády, kterým bylo již zmiňované zvelebení obce Kladné Žilína, byl z velké části dosažen. Hlavní náplní brigády byl celkový úklid kolem hlavní silnice vedoucí celou obcí, tedy odplevelení spár chodníků, čistění obrubníků kolem silnice, ořez větví zasahujících do vozovky, střihání zeleně, sečení trávy, její shrabání a odvoz, ale také odstranění vysokého železného sloupu, který dnes již neplnil žádnou funkci. Brigádníci vybavení nejrůznějším nářadím rozdělení do tří skupin tak během pěti hodin postupně zvelebili naši obec od bývalé školy až po hřiště u staré hospody. Všem zúčastněným patří samozřejmě velké poděkování. Ukázalo se, že čím dál více lidí pochopilo, že to nedělají pro nikoho jiného než pro sebe a naši krásnou vesnici Kladnou Žilín.

FOTO: VÝSLEDKEM BRIGÁDY BYLA ZVELEBENÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, NA ODSTRANĚNÉ PŘEROSTLÉ ČÁSTI ZELENĚ JEDEN KONTEJNER NESTAČIL

  

Hlavní partneři