Také v lázeňském městě se rozběhly volby do Evropského parlamentu

I v Luhačovicích se v pátek ve 14 hodin otevřely volební místnosti a lidé mohli začít volit své favority mezi kandidáty na poslance do Evropského parlamentu. 

Voliči u nás mohou vybírat ze 39 volebních uskupení. Volební lístky jsou ovšem až do čísla 40, protože kandidující strana č. 20 nebyla nakonec úřady k volbám zaregistrována. Na volebním lístku preferované volební strany mohou navíc dát až dvěma jejím kandidátům preferenční hlas. A to tím, že zakroužkují pořadové číslo daného kandidáta. Na hlasovacích lístcích jednotlivých stran se nachází  různé množství adeptů na mandát europoslance, protože ne všechna uskupení naplnila kandidátní listinu zcela. Lze tak najít volební lístek s jediným kandidátem i s maximem kandidátů jedné strany, tedy osmadvaceti. 

Volit lidé mohou v pátek do 22 hodin, v sobotu potom od 8 do 14 hodin. V Luhačovicích a jejich místních částech se volí v obvyklých volebních místnostech, celkem je tu 7 volebních okrsků.

Volby jsou zajímavé nejen celkovým vysokým počtem kandidujících uskupení a tím i značným počtem kandidátů. Ale také tím, že na základě voličských průkazu může do volební místnosti přijít hlasovat kterýkoliv oprávněný volič, který je občanem některého ze států EU. Kvůli tomu musí být v každé volební místnosti k dipozici volební zákon nejen v českém jazyce, ale také v angličtině, francouzštině a němčině a navíc informace o zásadách a způsobu hlasování v těchto volbách ve všech úředních jazycích EU. 

Přestože v Česku skončí volby už v sobotu, a odevzdané hlasy se sečtou hned po uzavření volebních místností, výsledky budou veřejnosti známy až v noci z neděle na pondělí. V různých zemích EU se totiž volí v různé dny a v různých časech. Zveřejněním výsledků některé ze zemí dříve by mohl být proto ovlivněn průběh voleb v ostatních státech. Poslední ze států, což je Itálie, uzavře volební místnosti až v neděli ve 23 hodin a až poté se tak mohou informace o výsledcích voleb zveřejňovat.  

EUROVOLBY NA LUHAČOVICKÉ RADNICI

      

EUROVOLBY NA SOŠ LUHAČOVICE A V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ


run_function(‚hash‘,’po-modules-photogallery‘,’58844′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(\\’1557\\‘); $wc[\\’id\\‘]=(($GLOBALS[\\’interpret\\‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(\\’58844\\‘); $wc[\\’unique_id\\‘]=(($GLOBALS[\\’interpret\\‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[\\’function_id\\‘]=\\’po-modules-photogallery\\‘;‘,’a:0:{}‘); ?>

Hlavní partneři