V Luhačovicích se setkali tajemníci městských a obecních úřadů

Na třídenní setkání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR do Luhačovic přijely asi tři stovky účastníků ze všech koutů republiky, což je dosavadní maximum této akce. Přítomni byli zástupci ministerstev, kraje i dalších institucí i někteří zahraniční hosté.

Hlavním programem byla výroční členská schůze a celostátní odborný seminář v kulturním domě Elektra. Ve dnech 2. – 4. června se ovšem konalo kromě toho také neformální setkání k připomenutí 25 let fungování organizace a různé doprovodné akce, jako třeba komentovaná prohlídka lázeňského města. Při oficiálním zahájení semináře účastníky akce pozdravil i starosta Marian Ležák, který se účastnil rovněž některých dalších částí programu. Starosta popřál tajemníkům i celému sdružení příjemný pobyt v Luhačovicích i hodně sil do další práce v jejich městech a obcích. „Každá z radnic musí řešit řadu problémů, které dané město trápí, což by se neobešlo bez úředního aparátu řízeného tajemníkem městského nebo obecního úřadu. Například v Luhačovicích řešíme aktuálně potřebu vybudování obchvatu, problémy s parkováním nebo zavedení nové identity města,“ poznamenal starosta Marian Ležák.
Při semináři, který se konal v pondělí a úterý, se účastníci seznámili mimo jiné s aktuálními informacemi Ministerstva vnitra ČR týkajícími se například připravované legislativy. Hovořilo se i o otázce financování škol, které jsou v řadě případů zřizovány právě městy a obcemi. Dalším z bodů bylo například pracovní právo ve veřejné správě.

  

Jak prozradil předseda STMOÚ, seminář a setkání členské schůze Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Luhačovice nehostily zdaleka poprvé

Akce STMOÚ proběhla v Elektře ve dnech 2. – 4. června a součástí byly kromě semináře a schůze i některé doprovodné akce, především neformální večer k připomenutí 25. výročí založení organizace. Tu v současnosti vede předseda Ing. Jaromír Zajíček. Co o vzniku a fungování spolku prozradil?
Začalo to v roce 1996 v červnu v Havlíčkově Brodě, kde se sešla první skupina tajemníků, a od té doby fungujeme. Já jsem se účastnil svého prvního setkání v roce 2003 tady v Luhačovicích, které byly vždy takovou „Mekkou“ tajemníků. Tady se srazy konaly dost často. Nyní už jsme toto místo trochu opustili, protože lidem máme v úmyslu ukázat při setkáních postupně více koutů celé republiky. Tady jsme byli naposled před deseti lety a na nějaké kulaté výročí se určitě zase setkáme v Luhačovicích.
Proč vlastně organizace vznikla?
Sdružení bylo založeno především kvůli výměně zkušeností, jednak abychom se semkli jako jeden muž, byli jednotní, mohli společně postupovat vůči legislativě, mohli připomínkovat zákony, abychom se sjednotili a dosáhli svých cílů. To znamená, dosáhnout stabilizace úřadů, kvality úřadů a hlavně, abychom se mohli věnovat kvalitně občanům.
A čemu se tajemníci věnovali na tomto luhačovickém setkání při dvoudenním semináři?
Hlavním tématem byla rekodifikace stavebního práva. To je otázka MMR, které chce provést zásadní reformy řízení státních úřadů. Chtělo by je převést pod stát, tedy nabourat spojený model, který byl zřízen v roce 2003, nejenom na stavebních úřadech. Stavební úřady přitom byly už od roku 1849 prakticky obecní, seč to řídil stát. To je málo známé. A teď by se to mělo nabourat. Chtěli bychom, aby se tyto zásadní změny nedělaly a spíš aby se udělaly změny, které navrhuje ministerstvo vnitra. Mimo stavebních úřadů, jsme měli na programu probrat další změny, které chystá ministerstvo vnitra, ať se týká volebních zákonů, elektronizace nebo digitalizace. Byly zde i další věci týkající se změny zákona o úřednících, zákona o obcích. Hovořila zde i náměstkyně z ministerstva školství, které chystá reformu financování školství a celý blok se také týkal personalistiky.
Co vlastně v dnešní době trápí tajemníky na obcích a městech nejvíce?
Trápí nás úplně všechno, poněvadž máme na starost celý chod úřadu, tedy přenesenou působnost-výkon státní správy i to, co si usnese zastupitelstvo a co chce realizovat obec vůči svým občanům. Sedíme tedy na dvou židlích, tedy té samosprávné činnosti – tzn. jde jednak o blaho v obci, jak si jej představují zastupitelé. My realizujeme jednak jejich myšlenky a pak tedy to, co si přeje stát prostřednictvím zákonů. Což je ta státní správa.

FOTO: Předseda STMOÚ J. Zajíček za předsednickým stolem (autor snímku: J. Dostál)

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka