Vedení města se sešlo s osadními výbory

Starosta Marian Ležák a místostarosta Jiří Šůstek se 18. června na radnici setkali se osadními výbory místních částí Řetechov, Polichno a Kladná Žilín. 

Společně probrali aktuální dění v obcích. Tedy jednak to, co se stihlo od předchozích jednání díky místním, podpoře města a součinnosti s TS Luhačovice v obcích udělat nebo posunout k realizaci. Ale také se hovořilo o dalších požadavcích a problémech, které občany přidružených obcí trápí.
Se zástupci Řetechova se probíral zejména další postup modernizace areálu hřiště, ale také třeba výsadba stromů, které by nahradily před lety odstraněné dřeviny v obci. Řeč byla i o tom, že v místní části opět funguje obchod s potravinami. Zástupci Kladné Žilín zhodnotili úspěšnou brigádu, kterou místní před časem uspořádali a v této činnosti hodlají pokračovat. Řešil se i další postup ohledně nevyužívané budovy školy, která by mohla v budoucnu poskytnout zázemí pro setkávání místních občanů. Tématem byla i plánovaná oprava hlavní komunikace v obci během příštího roku a naplánované čištění koryta vodního toku. Řešila se i možnost dalšího rozvoje výborné spolupráce s pracovníkem, který pomáhá udržovat obec, zatím v rámci veřejně prospěšných prací.
V případě Polichna se hovořilo o úpravě náměstíčka, které by podle návrhu místních okrášlilo vysazení další zeleně. S prostorem souvisí i vybudování zpevněné plochy pro odpadové nádoby. Mluvilo se i o plánovaném zbudování přístřešku ve venkovním areálu u někdejší školy. Řeč byla ale i o stavu střechy budovy školy a dalších opravách, které by se měly provézt v této místní části. Starosta informoval, že v jednání o vybudování přechodu pro chodce, který by v Polichně usnadnil chodcům zdolání frekventované hlavní silnice, se snad blýská na lepší časy a díky důsledné argumentaci města by k povolení přechodu příslušné instituce mohly konečně přistoupit. Po projednání mnoha témat se přítomní dohodli předběžně na dalším setkání v září. Aktuální problémy samozřejmě občané mohou řešit se členy osadních výborů, kteří se s nimi pak obracejí operativně na vedení města. To hodlá spolupráci s místními částmi a jejich podporu stále rozvíjet.
„Chceme pokračovat dál v tom, abychom naslouchali osadním výborům a lidem z místních částí a je v našem zájmu stejně jako investujeme v samotných Luhačovicích investovat také v místních částech. Jednak přes podporu oprav chodníků a komunikací. Také ale přes investice kulturních center obcí, aby se v místních částech mohl rozvíjet společenský život,“ shrnul starosta Marian Ležák.

run_function(‚hash‘,’po-modules-photogallery‘,’59246′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(\’1574\‘); $wc[\’id\‘]=(($GLOBALS[\’interpret\‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(\’59246\‘); $wc[\’unique_id\‘]=(($GLOBALS[\’interpret\‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[\’function_id\‘]=\’po-modules-photogallery\‘;‘,’a:0:{}‘); ?>

Hlavní partneři
Vincentka