Zástupci města pogratulovali letošním pětasedmdesátnicím a pětasedmdestátníkům

Další přání jubilantům se 19. června konalo v salonku domu kultury Elektra. 

Tentokrát starosta Marian Ležák a místostarosta Jiří Šůstek společně popřáli hodně zdraví a životní pohody do dalších let občankám a občanům, kteří v letošním roce slaví pětasedmdesáté narozeniny. Pro pozvané jubilanty bylo kromě gratulací a přání připraveno i tentokrát také bohaté občerstvení a zajímavý program, pro ženy nechyběla květina. Kulturním vystoupením potěšila přítomné Základní umělecká škola Luhačovice. Pohoda odpoledního setkání potvrdila, že letos nově nastolený způsobu, jak vzdát hold jubilantům, je z jejich strany velmi vítanou záležitostí a příjemným zážitkem.
„Už první takovéto setkání v dubnu, kdy jsme přáli sedmdesátníkům, se nám velmi osvědčilo a setkalo se s kladným ohlasem. Příjemná atmosféra panovala i tentokrát a věřím, že si ji všichni, kdo se zúčastnili, také skvěle užili,“ poznamenal místostarosta Jiří Šůstek, který má za město na starost také sociální oblast. Spolu se starostou samozřejmě ani tentokrát nezůstali jen u samotné gratulace jubilantům, ale také poseděli s oslavenci v družném hovoru a dobré náladě několik hezkých chvil.

run_function(‚hash‘,’po-modules-photogallery‘,’59300′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(\’1577\‘); $wc[\’id\‘]=(($GLOBALS[\’interpret\‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(\’59300\‘); $wc[\’unique_id\‘]=(($GLOBALS[\’interpret\‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[\’function_id\‘]=\’po-modules-photogallery\‘;‘,’a:0:{}‘); ?>

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka