Obava z omezení dostupnosti úřadů pro občany byla tématem jednání starostů obcí spadajících pod ORP Luhačovice

Velmi zásadním tématům s přímým dopadem na život občanů se věnovalo setkání na luhačovické radnici, kde se sešli zástupci obcí a měst spadajících pod Luhačovice, jakožto pod tzv. obec s rozšířenou působností. 

Průběh zasedání přiblížil starosta Luhačovic Marian Ležák, který tuto schůzku konanou 26. 6. inicioval. „Hlavním tématem byla hrozba omezení dostupnosti agendy některých úřadů v rámci ORP Luhačovice a vzhledem k významu tématu se setkání kromě starostů obcí účastnil jako host i senátor Patrik Kunčar,“ poznamenal luhačovický starosta Ležák. Zásahy jdoucími mimo rozhodnutí samotných radnic se totiž chytají změny, vyvolávající u samospráv obavy o omezení dostupnosti agendy pro občany. Velké pochybnosti panují zejména ve dvou věcech. „Jednak jde o to, že Finanční správa plánuje v Luhačovicích omezit fungování zdejšího pracoviště Finančního úřadu. To se místo plnohodnotného místa pro vyřizování záležitostí má stát pouze podatelnou fungující dva dny v týdnu. Přitom jde o kontaktní místo pro 15 obcí, což znamená mimo jiné ročně téměř 7000 poplatníků daně z nemovitých věcí a bezmála 4000 přiznání daně z příjmu fyzických osob. A to nemluvím o všech zdejších podnikatelích,“ nastínil starosta Ležák. Iluzí by podle něj bylo myslet si, že v dnešní době není omezení těchto služeb tolik závažné, protože existuje například možnost podávat přiznání elektronicky. „Pouhých zhruba 15 procent lidí využívá v současnosti na luhačovickém Finančním úřadě této varianty. Je proto jasné, že vzít občanům možnost dostatečně projednat tyto věci osobně, bude pro ně velmi nepříjemnou komplikací,“ dodal starosta Ležák.
Další problematika, která se při setkání řešila, souvisí s fungováním stavebních úřadů, které dosud působí v rámci radnic, ovšem hrozí, že se to má změnit. „Negativně vnímáme rozhodnutí Vlády ČR, která 24. června schválila záměr změny stavebního zákona. Připojujeme se k nesouhlasnému stanovisku vyjmutí stavebních úřadů z dosavadního smíšeného modelu veřejné správy,“ vysvětlil Ležák. Obává se o dopady plánovaných změn. „Jak omezení působnosti FÚ, tak přesun stavebních úřadů pod státní správu vnímáme jako nesystémové kroky vedoucí k vylidňování menších měst. Takovýmito zásahy by vedení malých měst ztratilo věcnou možnost účelně se postarat o své občany. Nebojíme se tyto plánované zásahy nazvat tzv. skrytou centralizací, která poškodí občany v regionech o velikosti Luhačovicka,“ dodal Ležák.
Proti změnám souvisejícím s fungováním stavebních úřadů se celorepublikově koncem června jednoznačně postavil Svaz měst a obcí ČR. Ten zřízení tzv. Nejvyššího stavebního úřadu a související změny, které navrhla vláda, považuje za kroky špatným směrem, neřešící přitom zkrácení délky stavebního řízení. „Členská základna našeho Svazu zásadně nesouhlasí s vyjmutím stavebních úřadů ze smíšeného modelu veřejné správy. Jde o zcela nesystémový krok, jehož výsledkem bude pouze chaos a nejistota,“ uvedl předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl, který je zároveň starostou města Kyjov. „Zásadně nesouhlasíme se zřízením Nejvyššího stavebního úřadu, nesouhlasíme ani s argumentací, že se tím vyřeší systémová podjatost. Obecní stavební úřady nikdy nebyly těmi, které zdržovaly stavební řízení, problém ležel vždy ve stanoviscích tzv. dotčených orgánů, kterých se do jednoho stavebního řízení musí vyjádřit až 45″, doplnila výkonná ředitelka Svazu Radka Vladyková.

 

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka