Na setkání vedení města s občany se řešila budoucí podoba letního kina i další věci

Kultura a služby byly hlavními tématy třetího ze série setkání vedení Luhačovic s občany lázeňského města. To se uskutečnilo 10. září v salonku domu kultury Elektra.

Především jsme chtěli občanům představit naši vizi fungování letního kina, kterým rozšíříme kulturní nabídku ve městě v příštím roce. Kino bude putovní – nabídne představení na terase Městské plovárny, v areálu SC Radostova a také v místních částech. Promítání tedy proběhne také na výletišti v Kladné Žilín, v kulturně sportovním areálu na Řetechově i ve společenském centru v Polichně,“ nastínil starosta Marian Ležák. Vysvětlil také důvody, proč se toto řešení jeví jako ideální. „Jednak chceme nabídnout letní kino opravdu všem občanům, takže různé lokality jsou zárukou toho, že na některé představení to budou mít opravdu blízko. Také díky tomu nebude v souvislosti s letním kinem žádné místo dlouhodobě zatíženo zvýšeným ruchem spojeným s pořádáním takového představení,“ přiblížil starosta. Výhodou všech míst je podle něj přitom také dostatečné zázemí, jak pro techniku potřebnou k projekci, tak pro zajištění občerstvení a je zde také potřebné sociální zařízení.

Myšlenka nabídnout občanům letní kino před časem sklidila nadšené ohlasy obyvatel při anketě, která proběhla na internetu. „Při představení na setkání, kde se k naší vizi letního kina mohli všichni občané vyjádřit a osobně s námi věc prodiskutovat, jsme nezaznamenali žádné námitky proti našemu plánu na realizaci této myšlenky. Už v příštím roce se tedy mohou lidé těšit na letní kino v podobě, jakou jsem popsal,“ doplnil starosta.

     

Kromě letního kina se na zářiové debatě řešila například i budoucí možnost podoby některých akcí, od občanů vzešlo mimo jiné uznání za širokou kulturní nabídku ve městě, ale zazněl třeba i dotaz, zda by nebylo možné ve městě do budoucna pořádat třeba farmářské trhy. Řešila se i současná oprava vstupu do kulturního domu nebo v budoucnu plánované opravy rozsáhlého komplexu Elektry. Přítomna proto byla i ředitelka MěDK Elektra Hana Slováková. Ta vysvětlila například situaci ohledně budoucí rekonstrukce zdejšího kinosálu. „Projekt na jeho opravu je připraven, ale čeká se na vypsání vhodné státní nebo evropské dotace, která by městu umožnila rekonstrukci financovat,“ podotkla Slováková.

Další debata se upírala ne už ke kultuře, ale k dostupnosti různých služeb ve městě. „Dotkli jsme se i otázky dostupnosti některých specializovaných zdravotnických pracovišť nebo fungování a nabídky různých obchodů v Luhačovicích. Diskuse byla podnětná a občanům se popsaly možnosti, kterými může město některé věci ovlivnit. Například se intenzivně řešil i konkrétní dotaz k pořízení rentgenu. Luhačovice jako pětitisícové město mají určitý rozsah zdravotních služeb, které podporujeme a plní pro nás důležitou funkci dostupnosti základní zdravotní péče. Rozumím dotazu i snaze o rozšíření služeb, ale pořízení rentgenového zařízení je aktuálně s ohledem na vstupní a následné provozní náklady nad finanční možnosti města. “ vysvětlil starosta Ležák.

Všechny připomínky lidí přitom ale rozhodně vítá. „Jsem rád za každý názor, který nám naši občané řeknou. Čím více lidí této možnosti při veřejných setkáních využije, tím více podnětů získáme a budeme se na jejich základě moci lépe rozhodovat, co dalšího pro občany ve městě udělat,“ poznamenal starosta. Věří tak, že zájem občanů o nabízené besedy se v budoucnu bude postupně zvyšovat. Na těch dosavadních se sešlo vždy mezi dvěma a třemi desítkami občanů. „Snažíme se vyjít lidem vstříc tématy i místy konání, například příště počítáme se setkáním v budově knihovny. Věřím že na nejbližší akci, jejíž téma i termín opět s předstihem zveřejníme, přijdou svůj názor vyjádřit další občané, kteří tuto možnost ještě nevyužili,“ uzavřel starosta.

  

Hlavní partneři