V knihovně se konal literárně – dramatický večer

Ve čtvrtek 12. září v Městské knihovně proběhl literárně-dramatický večer Živé příběhy, akce pořádaná v rámci folklórního festivalu Písní a tancem.

V 17 hodin zahájila akci znělka festivalu Písní a tancem, poté následovala beseda se spisovatelem dětských knih Janem Svitákem, který pohovořil o tom, proč se stal spisovatelem, jak se píše kniha, přečetl ukázky ze své nové knihy a trochu nám děti „postrašil“.

Děti z dramatického kroužku při ZUŠ Uherský Brod vystoupily s představením Dřevěný zámeček. Poté se mohly děti i se svými doprovody rozprchnout po knihovně a podívat se do míst, která nejsou normálně přístupná. Např. na půdu budovy knihovny, kde se jim dostalo odborného výkladu o historii budovy, dále do podzemí knihovny, kde býval sklad civilní obrany, opět s výkladem. V temném podzemí na děti čekala odměna v podobě promítání krátkých pohádek na stěnu „bunkru“. 

Návštěvníci si také mohli prolistovat knihy s regionální tématikou, děti získaly registraci na rok do knihovny zdarma, vnitřní prostory byly vyzdobeny malbami dětí z místní MŠ – výstava zůstane v knihovně až do konce září. Díky sponzorům si návštěvníci pochutnali na buchtách, trdelnících, párcích v rohlíku, či si mohli vlastnoručně opéct špekáček u ohně. V nabídce byly také tvořivé dílničky, kde si zájemci vyrobili záložky do knih. Velký dík patří manželům Přemkovi a Evě Janíkovým a také dobrovolníkům z řad studentů, bez nichž by tato akce neproběhla tak hladce. Shrnuto a podtrženo – první ročník se vydařil a my se těšíme zase za rok.

   

Hlavní partneři
Vincentka