„Bazárek“ vánočního cukroví provoněl místní kostely

V neděli 15. prosince, třetí adventní neděli, bylo v kostelích po mších svatých v Luhačovicích, Pozlovicích, Horní Lhotě a v Dolní Lhotě nabízeno vánoční cukroví. Bazárek vánočního cukroví je tradiční dobročinnou akcí Charity Luhačovice, která je pořádána v době adventní. Bazárek spočívá v napečení a nabízení cukroví ostatním. Kdo chce, může věnovat něco „dobrého" z vlastních dobrot.

Děkujeme všem, kteří jste si zakoupili balíčky vánočního cukroví a přispěli částkami:

V kostele Sv. Rodiny v Luhačovicích 9.336,- Kč.
V kostele sv. Martina v Pozlovicích 5.637,- Kč.
V kostele sv. Dionýsia v Horní Lhotě 1.940,- Kč.
V kostele Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě 2.501,- Kč.

Do Bazárku vánočního cukroví 2019 přispěli: Pekárna a Cukrárna Merkur – Petr Chmela a řada drobných dárců z obcí v naší územní působnosti. Všem srdečně děkujeme!!! Výtěžek z letošního Bazárku vánočního cukroví je 19.414,- Kč a bude využit na činnost Charity Luhačovice, která vám nabízí terénní pečovatelskou službu, domácí zdravotní péči a denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené.

Děkujeme za Vaše příspěvky, dobrou vůli podpořit touto sbírkou naši činnost a děkujeme všem, kdo se jí zúčastnili. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc s chystáním a prodejem cukroví.

Hlavní partneři
Vincentka