Společný projekt nové gastroučebny ještě posílí spolupráci města, Střední odborné školy Luhačovice a Zlínského kraje

Připravuje se nový projekt, který by měl ještě posílit skvělé vztahy města Luhačovice se zdejší Střední odbornou školou a Zlínským krajem, co by zřizovatelem této vzdělávací instituce.

„V současnosti připravujeme rekonstrukci menší budovy ZŠ, která by měla po opravě nově sloužit především pro Dům dětí a mládeže. Zachována tu ale bude školní družina a protože zde fungovala i kuchyně a jídelna, chceme tento prostor upravit pro potřeby výuky gastronomických oborů místní střední školy, která takovouto učebnu potřebuje. Projekt by se měl realizovat v horizontu dvou let,“ informoval starosta Luhačovic Marian Ležák. O tomto záměru už starosta jednal nejen s vedením SOŠ Luhačovice, ale také s krajským radním pro oblast školství Petrem Gazdíkem. „Sešli jsme se na pracovním obědě v prostorách SOŠ a pan radní této myšlence vyjádřil podporu. Bavili jsme se samozřejmě i o možnostech financování rekonstrukce prostor, které by sloužily nově pro výuku středoškoláků,“ dodal starosta.

Podle vyjádření krajského radního Petra Gazdíka si novou gastroučebnu SOŠ rozhodně zaslouží. „Luhačovická Střední odborná škola patří ve svých oborech k tomu nejlepšímu, co Zlínský kraj má, a tady ta nová učebna umožní další rozvoj školy a její reálné přiblížení praxi. Za mě je to špičková škola s kvalitním pedagogickým zázemím a my se jako kraj snažíme, aby i materiální zázemí odpovídalo jednadvacátému století a té kvalitě pedagogické. Jednoznačně proto vznik učebny vítám,“ uvedl krajský radní Petr Gazdík.

Odbor správy majetku MÚ Luhačovice už připravil studii úprav nutných pro vznik moderního výukového prostoru. Jak zmínila ředitelka SOŠ Luhačovice Jana Šuráňová, pomohlo by to vyřešit palčivý problém. „V poslední době nás nejvíce trápí právě chybějící moderní prostory pro praxi našeho oboru kuchař-kuchařka, který už několik let využívá kuchyňku v hlavní budově ZŠ. Tato kuchyňka už ale neodpovídá dnešním požadavkům. Proto jsme byli rádi, když nás oslovil pan starosta s touto nabídkou. Z výkresů jsme nadšeni a věříme, že nápad se podaří uskutečnit podle plánu a naši žáci se budou brzy vzdělávat v nadčasových prostorách vytvořených v souladu s moderními trendy,“ sdělila Šuráňová. Jak dodala, projekt jen prohloubí dlouhodobou vynikající spolupráci města a školy. „Nadstandardní vztahy s městem má naše škola už řadu let a pokračují i v době současného vedení radnice. Moc si toho vážíme, chceme si i dále vzájemně pomáhat a spolupodílet se na krásných akcích, kterých je v Luhačovicích po celý rok plno,“ dodala ředitelka. Během minulého roku potěšil veřejnost například školou organizovaný majáles. Studenti se pod vedením pedagogů zapojili také do oslav 30. výročí sametové revoluce v Luhačovicích. „Realizovali podle svých návrhů tematické barevné koláže připomínající události 17. listopadu 1989, a to přímo v ulicích různých částí města na čtyřech pro tyto účely rozmístěných betonových sloupech,“ dodala Šuráňová. Další ze zajímavých akcí se pojí i se zdejším Muzeem luhačovického Zálesí. „Naši studenti oboru Design a zpracování dřeva vyrobili pro jeho expozici přesné repliky sedacího nábytku podle originálů navržených Dušanem Jurkovičem. Na různých akcích města pak vypomáhají žáci našich gastronomických oborů, například také na letošním Prvním městském plesu,“ zmínila Šuráňová.

SOŠ Luhačovice sice nepatří k největším školám, nabízí však široké spektrum oborů studia s dobrým uplatněním a opírá se o více než padesátiletou tradici svého fungování. Pro město tedy znamená mnohé. „Jsme velmi rádi, že u nás tuto střední školu máme, a tak se k ní také snažíme i přistupovat. Všech přibližně 300 žáků a 60 zaměstnanců patří nedílně k našemu městu. Nejde jen o to, že škola nabízí kvalitní vzdělání mladým lidem od nás, z okolních obcí i vzdálenějších částí kraje a republiky. SOŠ taky významně dotváří atmosféru města a přispívá k rozvoji kulturního a společenského života v Luhačovicích,“ poznamenal starosta Ležák.

Hlavní partneři