Město modernizuje své školství, chystá se stěhování žáků ZŠ, ale i ZUŠ a DDM

Základní škola Luhačovice
Základní škola
V souvislosti s restitucí zámku čekají Luhačovice velké investice do školství a přesuny některých organizací. Město chce však zároveň výrazně investovat do toho, aby bylo školství moderní a splňovalo současné trendy.

Situace ve školské oblasti je v lázeňském městě kvůli stěhování organizací ze zámku složitá, ale město ji řeší.

Objem investic do školství přesahující 10 milionů popsal starosta Marian Ležák: „Protože se ZUŠ zřizovaná krajem přesune v budoucnu do sokolovny, na její opravu se letos zpracuje projektová dokumentace. Následně ve spolupráci se Zlínským krajem bude řešena celková rekonstrukce budovy. Dům dětí a mládeže Luhačovice se přestěhuje ze zámku do bývalých jeslí v lednu 2021. S tím je spojena i plánovaná úprava této nemovitosti. První a druhé třídy ZŠ se odtud naopak ve stejné době přesunou do hlavní budovy ZŠ. Město proto musí opět investovat. Hlavní budovu musíme jednak staticky zajistit a také ji adaptovat pro první stupeň, celkově odhadem za 6,5 milionu. V souvislosti s kompletním přesunem prvního stupně do hlavní budovy dovybavíme i školní kuchyni za 850 tisíc Kč.“

Luhačovice ale chtějí daleko více, než jen vyřešit nutné stěhování. „Našim cílem je zároveň i moderní forma vzdělávání, a proto zavádíme v ZŠ plnou digitalizaci. Za 1,1 milionu se technikou dovybaví všechny školní učebny. Pořídí se nové počítače, dataprojektory, dokoupí licence na software a tím zavede plná elektronizace výuky. V souvislosti s novými trendy bude školní prostředí nově doplněno o výukovou přírodní zahradu za 380 tisíc Kč,“ nastínil starosta.

Věřím, že se bude dařit všechny organizace zabývající se výchovou mládeže ve městě postupně úspěšně rozvíjet a brzy se zcela stabilizuje jejich zázemí,“ uzavřel starosta.

Hlavní partneři
Vincentka