Nový velitel MP Luhačovice: „V lázeňském městě strážníci mnohdy slouží i jako živé informační centrum.“

Luhačovické zastupitelstvo pověřilo vedením Městské policie Luhačovice od 21. února Mgr. Michala Zámečníka. Ten tak ve funkci vystřídal dosavadního dlouholetého velitele zdejší MP Vlastimila Červenku, který odchází do penze. Přestože šestatřicetiletý nový velitel rozšířil řady strážníků luhačovické městské policie až v letošním roce, s tímto typem práce má bohaté zkušenosti. Ovšem z jiných míst, kde u MP sloužil předtím. Jak dlouho a kde jste působil?

U MP pracuji už třináct let, nejprve jsem byl 8 let v pracovním poměru u města Kunovice a poté pět let u města Uherský Brod.

Co Vás k tomuto druhu práce přivedlo?

Rozhodl jsem se pro ni poté, co jsem v roce 2006 po třech letech ukončil podnikání ve službách pro lesní hospodářství a zareagoval na inzerát o výběrovém o řízení na pozici strážník. Ten tehdy zveřejnily Kunovice v regionálním deníku. V té době byl o tuto práci z řad veřejnosti velký zájem. Z 15 přihlášených uchazečů jsme po třech kolech výběrového řízení byli vybráni jen dva.

Byla taková práce třeba i splněným dětským snem?

Ano, pokud se v myšlenkách vrátím do dětských let, měl jsem i období, kdy jsem chtěl být policistou.

Proč jste se rozhodl ucházet o místo velitele MP Luhačovice?

Pracovní místo velitele, považují za přirozený posun a uplatnění mých doposud nabytých znalostí a dovedností. Zareagoval jsem na výzvu, která byla zveřejněna na webu města. Nikoho z úřadu ani z místní MP nebo přihlášených konkurentů jsem v té době neznal. Žiji ve Strání.

Lze srovnat práci pro MP třeba v Uh. Brodě a v Luhačovicích?

Bez ohledu na to, ve kterém městě jsem pracoval, jde o práci náročnou a odpovědnou. Uherský Brod má vzhledem ke své velikosti ale jiná specifika práce, než mají Luhačovice. V Brodě práci strážníka hodně ovlivňují sociálně patologické jevy jakými jsou bezdomovectví, alkoholismus, drogová závislost, výtržnictví. S osobami užívajících těchto nevýhod života jsem se potkával pravidelně. Pro ty, co si nechali říct a chtěli žít běžným životem, tam má město a příspěvkové organizace nastavený sociální program, který nabízí řešení. Pro ty, co si říct nedali a porušovali zákonné normy stále, mnohdy cesty nebylo a stávali se objekty naší práce. Řešení pak bylo různé podle situace, mnohdy postačilo vykázání z místa nebo předání osoby pohřešované nebo v pátrání Policii ČR, v ojedinělých případech se realizoval převoz do Protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži.

To v našem lázeňském městě je to naštěstí dost jiné, že?

Město Luhačovice má jiné specifikum, tím myslím lázeňství a služby s nim spojené. Statut největšího lázeňského města na Moravě přivádí ročně tisíce návštěvníku do města. Potkávají strážníky v ulicích a ti jim mnohdy slouží jako živé informační centrum. V této době je zatím ve městě turistický ruch minimální. S přítomností prvních slunečních paprsků se ruch po zimě začne každým dnem zvyšovat a tím pádem, mimo námi vykonávanou standardní činnost, se začne zvyšovat poptávka po službách městské policie v ulicích města z řad návštěvníků.

I pro Vás je ale město nové….

Zaměstnancem Městské policie Luhačovice jsem od začátku roku, tedy necelé dva měsíce. Za tu dobu jsem chtěl poznat co nejvíce místních záležitostí veřejného pořádku. Denně jsem v ulicích města a rozšiřuji si místní znalost. Komunikuji s občany, vedením města a kolegy. Oslovují mě návštěvníci města nebo turisté, chtějí nasměrovat na cíl nebo poradit. Zajímám se o jejich žádosti a postřehy směrující k naší činnosti.

Mnozí vnímají, že pomáháte lidem, dohlížíte na veřejný pořádek, hlídáte třeba bezpečnost dětí, když jdou do školy. Jiní ale vnímají hlavně to, že řidičům dáváte pokuty za špatné parkování. Musíte se tedy vyrovnávat i s řadou negativních reakcí, že?

Výkon práce městského policisty je fyzicky, psychicky a morálně náročný. Důležitým faktorem je, aby naší osobnost pomalu nesemlela negativní reakce veřejnosti. Snažit se nevnímat zlobu lidí, ale soustředit se na ty dobré pozitivní věci, které by ty nepříjemné měly v naší mysli vyvážit. Proto vstřícný, rozumný a spravedlivý přístup z naší strany by měl být tomu základem.

Co považujete za svůj hlavní úkol v čele MP Luhačovice, kam byste její fungování chtěl posunout v nejbližších letech?

Mám zpracovanou koncepci naší práce od řízení až po přímý výkon služby na ulici, zatím je to celá řada návrhů a řešení kam by měla směřovat. Nejdřív však musím poznat do detailů potřeby zřizovatele, občanů a samotné Městské policie Luhačovice. Nezapomínám při práci ani na ty nejmenší, již máme domluvené v rámci prevence kriminality přednášky v místní družině a po dohodě s panem Leblochem i v ZŠ.

Chtěl byste občanům ve Vašem novém působišti ještě něco sdělit?

Rád bych chtěl touto cestou jménem celého kolektivu městské policie veřejně poděkovat mému předchůdci a prvnímu veliteli MP Luhačovice Bc. Vlastimilu Červenkovi za příkladnou práci věnovanou občanům a strážníkům po celá ta dlouhá léta praxe v oblasti veřejného pořádku. Přejeme mu spoustu dalších výher v jeho oblíbených kuželkách a mnoho úspěchu v dalším životě.

Hlavní partneři
Vincentka