Se studií obchvatu město detailně seznámilo starosty sousedních obcí

Na pozvání starosty Mariana Ležáka zavítali na luhačovickou radnici před několika dny vrcholní představitelé samospráv městyse Pozlovice, Biskupic a Petrůvky. Hlavním důvodem setkání bylo detailně je seznámit se studií silničního obchvatu Luhačovic, která navrhla ideální trasu pro jeho realizaci. 

Hovořilo se samozřejmě i o tom, proč byla daná trasa vybrána a vysvětleny byly její nesporné plusy oproti jiným variantám. Informace dostali hosté nejen od starosty Luhačovic, ale vše podrobně vysvětlil hlavní vedoucí týmu, který vypracovával studii, a to Ing. Filip Struhár z firmy Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Aby byly informace kompletní nechyběl ani Ing. arch. Ladislav Vintr vedoucí oddělení územního plánování Krajského úřadu Zlínského kraje a ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Právě kraj totiž myšlenku obchvatu Luhačovic velmi podporuje a ve spolupráci s městem nechal studii vypracovat. Navržená trasa se kromě Luhačovic týká i katastrů zmíněných obcí v okolí. Je proto jasné, že i pro jejich představitele a občany je dostatek informací důležitý, čehož si je dobře vědomo i vedení samotného lázeňského města.

Setkání se neslo v přátelské atmosféře a konstruktivním duchu. Velmi oceňuji postoj zástupců Pozlovic, Biskupic a Petrůvky, kteří přistoupili k jednání o obchvatu velmi věcně a pozitivně. Ujistili jsme je, že právě s navrženou trasou obchvatu chceme minimalizoval jakýkoliv negativní dopad této stavby na okolní obce a jejich obyvatele. Také jejich lidé by především měli těžit z pozitv, která obchvat přinese, jako je zvýšení bezpečnosti v dopravě a usnadnění cest nejen do Luhačovic, ale i do sousedních obcí a ochrana lázeňství důležitého pro celý region,“ poznamenal starosta Marian Ležák.

Pozvaní zástupci samospráv hodnotili jednání také velice kladně.

„Je dobře, že jsme se se starosty dotčených obcí potkali, protože můžeme sdělit informace našim občanům. Samotná trasa obchvatu se Pozlovic dotýká minimálně, protože jde mimo zastavěné území a navazuje na stávající komunikaci ve směru Slavičín, kde se předpokládá rozšíření o stoupací pruh. Větší zásah bude mimo Luhačovice na katastru Petrůvky a Biskupic,“ poznamenal starosta Pozlovic Pavel Coufalík. Také on obchvat podporuje. „Budování obchvatu vítám, protože Luhačovice jsou svými lázněmi důležité nejenom z pohledu lázeňství a rekreace, ale i z hlediska pracovních příležitostí pro občany okolních obcí, kteří pracují ve službách. To vše je navázané na přírodní bohatství minerálních pramenů, které musíme chránit,“ podotkl Coufalík. Poukázal tak na to, že 16 000 aut včetně více než 1000 kamionů, které denně projedou Luhačovicemi, teď nejen prašností, exhalacemi a hlukem komplikují život obyvatel i léčbu lázeňských hostů. Doprava hrozící vážnou nehodou kamionů je zároveň strašákem pro samou podstatu lázeňského města, které by bez čistých zřídel nikdy nemohlo fungovat jako dosud.

Také zástupci Petrůvky a Biskupic, odkud v obojím případě přijeli hned dva členové vedení obce, se kloní k čistě pozitivnímu pohledu na setkání na luhačovické radnici. „Určitě jsem byl rád, že jsme se tady mohli sejít a byli informováni o projektu obchvatu, který se chystá. Můžeme informace dál prezentovat našim občanům, kteří o tom zatím tolik neví. Díky těmto bližším informacím budeme moci dál reagovat na jejich dotazy,“ sdělil za Biskupice místostarosta Rostislav Kandrnál. V plánovaném obchvatu vidí rozhodně pozitivum. „Určitě by to pro Luhačovice a naše okolí nebylo špatné, až se realizuje,“ doplnil Kandrnál.

Jednání uvítalo i vedení Petrůvky. „Jednak děkuji, že jsme byli na toto jednání pozváni. Z prvního pohledu oceňuji práci projektantů, protože se zabývali i variantami, které vypadají pro obytnou část obce Petrůvka lépe než ta původní vypracovaná před mnoha lety. Samozřejmě je potřeba se s těmi materiály důkladně seznámit a prodiskutovat to s občany, aby všichni našli nějakou shodu a viděli výhody variant, které nabídli nezávislí projektanti,“ uvedla starostka Petrůvky Petra Polášková.

Že je nová trasa pro lidi z okolí výhodnější potvrdil projektant studie Ing. Struhár.

Aktuálně má vést už od hlavní křižovatky u Biskupic, odkud stoupáním povede nová silnice na hřeben nad Luhačovicemi. Obchvat ale na rozdíl od původní verze nepůjde po hřebeni až k obytné části Petrůvky, ale ještě přední se stočí a naváže daleko před zástavbou na současnou komunikaci vedoucí od Petrůvky ke kruhovému objezdu nad přehradou. „Stará verze trasy dováděla dopravu až těsně k intravilánu Petrůvky. V nové verzi se od toho výrazně odkláníme a trasu vedeme až na samé hranici katastru Petrůvky,“ poznamenal Struhár. „Nová varianta je tedy výrazně lepší pro místní lidi,“ upozornil Struhár. Při představení nové trasy se ale zaměřili i na další možnosti. „Na jednání jsme představili celý ten vývoj jednotlivých variant a jejich zápory a klady. Z toho vychází, že nová varianta vedoucí od Biskupic je psychologicky nejvýhodnější. Řidič je na ten obchvat naveden z velké křižovatky. Pokud by se měl napojit někde blíže u Luhačovic, tak už ho to tolik nemotivuje odbočit, řekl by si, že už městem projede. Takto pojede příjemně navrženým stoupáním, které bude znamenat bezproblémový odklon od města. Řekne si, proč tedy obchvat nevyužit. Pro současnou tranzitní dopravu to bude daleko lepší varianta, kudy jet,“ uzavřel Struhár.

    

Hlavní partneři