Školská zařízení v Luhačovicích reagují na výzvu KHS Zlínského kraje

Základní škola Luhačovice
Základní škola
Vzhledem k epidemiologické situaci vydala KHS Zlínského kraje výzvu, aby školská zařízení a provozovny nepřijímaly do kolektivu děti, žáky a studenty přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po dobu 14 dnů v režimu domácí výuky.

ZŠ Luhačovice, MŠ Luhačovice, DDM Luhačovice, ZUŠ Luhačovice, SOŠ Luhačovice žádají všechny rodiče, aby v případě návratu z daných lokalit respektovali tuto výzvu. Stejné opatření se vztahuje i na vyučující, vychovatele a další dospělé osoby působící ve školských organizacích.

„Opatření na školách je snahou o eliminaci rizika a záleží teď na konkrétním zodpovědném chování osob po návratu ze zahraničí. Předem děkuji všem za respektování výzvy“, dodal starosta Luhačovic Marian Ležák.

Aktuální informace na webu Krajské hygienické stanice http://www.khszlin.cz/25307-uvod-koronavirus

V případě podezření na onemocnění kontaktujte infolinku: 577 006 759 a 724 221 953.

Hlavní partneři