Ještě před povinností nosit roušku strážníci vyzývali občany k používání ochrany obličeje

Strážníci Městské policie Luhačovice jsou v době nouzového stavu v plném nasazení, vykonávají řadů důležitých úkolu a také preventivně doporučují občanům po celém městě, kteří se pohybuji ještě bez ochrany obličeje, aby si neprodleně opatřili jakoukoliv ochranu obličeje. 

Upozorňují na její snadné nošení a důležitý zdravotní význam při osobní prevenci v lázeňském městě. Strážníci používají ochranné roušky, snaží se jít veřejnosti příkladem, tímto preventivním krokem chrání vás i sebe. Ti z vás, kteří ještě nemáte ochranu obličeje, podívejte se například do svých autolékárniček. Ve většině naleznete ochrannou roušku, nebo minimálně materiál, ze kterého se dá ochrana obličeje vyrobit. Dodržujte aktuálně vydané vládní nařízení a doporučení místní samosprávy. Na dodržování nařízení aktivně dohlížíme. Poučte i své děti o nutné ochraně, zajistěte jim vhodnou ochranu. I když je situace ve městě poklidná, mějte i nadále respekt a toleranci k druhým-používejte ochranu obličeje a dodržujte bezpečnou vzdálenost od druhého minimálně 2 metry.
My zůstáváme v práci za vás, proto vy zůstaňte doma za nás. Děkujeme za spolupráci!

Fotgrafie z pochůzek strážníků 18.3. 2020

      

Hlavní partneři