Informace o dění v největším luhačovickém průmyslovém podniku ZÁLESÍ, a.s.

ZÁLESÍ, a.s. je nejvýznamějším průmyslovým podnikem v Luhačovicích. O tom, jak se situace ve firmě vyvíjí v době mimořádných opatření proti koronaviru, informoval v následujícím textu Ing. Jaromír Semela, předseda představenstva Zálesí a.s. 

Text o situaci v ZÁLESÍ, a.s. uvádějící informace platné k 19. 3. 

Vzhledem k současným moořádným opatřením chceme veřejnost ubezpečit, že v naší společnosti průběžně řešíme kroky týkající se zvládnutí této situace. Představenstvo Zálesí a.s., vedení společnosti a ředitelé jednotlivých divizí detailně sledují vývoj. Byla vytvořena pracovní skupina, která nastavuje účinná opatření k zamezení vzniku a šíření nákazy uvnitř i vně společnosti Zálesí. Chceme Vás ujistit, že životy a zdraví lidí mají naši maximální prioritu.

Také řada našich zaměstnanců prokazuje v této nelehké době iniciativu a sounáležitost se svým okolím a s úžasným nasazením řeší vlastními silami nedostatek ochranného materiálu a pomůcek. Zaměstnanci našich závodů zajistili dodavatele dezinfekcí, dodavatele roušek, zajistili také materiál, šicí stroje a šijí roušky pro všechny zaměstnance společnosti. Za to bych jim rád touto cestou vyjádřil svůj upřímný obdiv a poděkování.

Řada našich zaměstnanců pracuje z domova, ale celý náš tým Zálesí a.s. je akceschopný a na řešení takovéto skutečnosti je připraven. Nadále jsme schopni poskytovat naše služby všem našim obchodním partnerům a komunikovat s nimi.

Doufáme a očekáváme, že naše opatření pomohou překonat tyto výjimečné okolnosti, které ovlivňují naši zemi a která pomohou zastavit nebo zmírnit rozvoj epidemie a ochránit tak zdraví a životy našich zaměstnanců, jejich rodin a všech občanů.

V okamžiku vzniku tohoto textu všechny obory a činnosti naší společnosti běží ve standartním režimu. Pouze služby našeho Wellness Hotelu Pohoda jsme z důvodu nařízení Vlády ČR a také kvůli preventivní ochraně našich zaměstnanců a hostů dočasně do konce měsíce března uzavřeli.

Celá Evropa včetně podniků se nyní dostává v důsledku epidemie koronaviru do krizového stavu. Vláda řeší situaci opatřeními, která by měla zastavit nebo zmírnit rozvoj epidemie a ochránit tak zdraví a životy občanů. Daná opatření ale bohužel vyvolávají negativní dopady také na podniky. První odstávky výrob hlásí automobilový průmysl. Z celého světa přicházejí informace o uzavření automobilek. V Evropě dočasně zavírají své závody koncerny PSA Huday, Fiat a také VW do kterého spadá i naše Škoda Auto MB. Odstávka a omezení nebo zastavení výroby se proto nevyhne ani naší společnosti, která dodává do automobilového průmyslu 50% své průmyslové produkce.

Obávám se že dopady do ekonomik celého světa a samozřejmě do té naší firemní se v následujících dnech začnou projevovat s velkou intenzitou. Je proto nezbytné počítat s takovým vývojem, abychom se mohli připravit na hlubší krizi. Jako přední představitel společnosti Zálesí si tuto možnost velmi silně uvědomuji a spolu s vrcholovým managementem již činíme kroky k minimalizaci případných ztrát.

Dnes nelze odhadnout, jak dlouho bude trvat epidemie a její dopad na ekonomiku Evropy, ČR, naší společnosti a naše občany, ale je třeba s negativním dopadem počítat. Tak jako ve firmě doporučuji i všem občanů zachovat chladnou hlavu a klid, a na základě racionálních úvah se připravovat na horší časy.

Dnes mám jedinou jistotu a to, že se vše zase v dobré obrátí. To ze srdce přeji všem zaměstnancům Zálesí a všem občanům města Luhačovic.

Ing. Jaromír Semela, předseda představenstva Zálesí a.s.

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka