Fungování Charity Luhačovice v době vyhlášeného nouzového stavu

Všichni zaměstnanci Charity Luhačovice od pondělí nosí roušky. Snažíme se přesouvat jen mezi prací, domovem a obchody s potravinami a jídlem, tak abychom minimalizovali možnost nákazy. 

Terénní pečovatelská služba zatím poskytuje své služby stávajícím uživatelům bez omezení. Pozastavili jsme výkon domácích sociálních šetření, a uzavírání smluv uživatelů v domácnosti. V případě potřeby nás pokud možno prosím kontaktujte především telefonicky nebo elektronicky, snažíme se minimalizovat osobní kontakt.

Dle nařízení Ministerstva práce a sociálních věcí je možné pro nutné případy uzavírat nové smlouvy pouze ústní formou. Rozvážka obědů pro stávající uživatele probíhá za zpřísněných hygienických opatření, kdy stále dezinfikujeme jídlonosiče, sanitární vybavení atd. Zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami, rouškami a hygienickými rukavicemi, které si pravidelně mění. Samozřejmě se snažíme všemi směry zajistit jejich dostatek, prozatím fungujeme z rezerv. Objednáváme desítky litrů dezinfekce na ruce i na plochy. Šest litrů dezinfekce nám poskytla Univerzita Tomáše Bati, které tímto velmi děkujeme. Roušky a respirátory jsou bohužel prozatím k nesehnání. Obdrželi jsme prvních 20 respirátorů ze Zlínského kraje, takže každý zaměstnanec byl jedním vybaven. Navíc jsme zajistili také vitamíny pro posílení imunity.

Chystáme se postupně na možné krizové scénáře, vývoj je ale v Luhačovicích zatím klidný, protože nebyl na ORP Luhačovice dosud hlášen žádný případ onemocnění COVID-19. Přesto prosíme všechny občany, aby v opatřeních vyhlášených Vládou České republiky vytrvali, ať se jim zdají jakkoli přehnané. Prosíme také všechny uživatele a především jejich rodinné příslušníky o ohleduplnost vůči našim zaměstnancům. Noste prosím roušky také doma po dobu poskytování naší neodkladné péče, chráníte tím především naše zaměstnance.

Počínaje dnem 16. března 2020 byla pozastavena do odvolání ambulantní činnost denního stacionáře Luhačovice. Uživatelé byli předáni do domácí péče rodinných příslušníků. Všichni zaměstnanci stacionáře byli převedeni na terénní pečovatelskou službu, šijí ochranné roušky a zajišťují pravidelnou dezinfekci a hygienu na Charitě Luhačovice.

Snažíme se na seniory a naše okolí působit edukativně, uklidňovat, pracovat s jejich obavami, informovat je např. o lince pro seniory zřízené ve Zlínském kraji Linka seniorů 800 200 007 nebo informací o poskytování duchovní a psychoterapeutické podpory Arcibiskupstvím olomouckým a Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Kontakty naleznete na stránkách https://www.ado.cz/2020/03/17/duchovni-a-psychoterapeuticka-pomoc-na-telefonu/.
V souvislosti se zajištěním nákupů a donášky léků jsme v kontaktu s vedením Města Luhačovice, tak aby řešení situace probíhalo klidně. Starostové okolních obcí byli také informováni o možnostech spolupráce s naší organizací po dobu nouzového stavu.

Aktuálně sledujeme situaci informace z Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví, KHS, MPSV a dalších institucí a snažíme se operativně přizpůsobovat požadavkům občanů.

DĚKUJEME, ŽE CHRÁNÍTE SEBE I NÁS A NOSÍTE ROUŠKU!!!

V případě potřeby řešení konkrétní problematické situace nás kontaktujte:

Mgr. Lenka Semelová, lenka.semelova@luhacovice.charita.cz
731402043, ředitel, sociální pracovník

Mgr. Anna Martincová anna.martincova@luhacovice.charita.cz
604 148 416, sociální pracovník

Bc. Františka Vratislavská frantiska.vratislavska@luhacovice.charita.cz
603 764 921, vedoucí ošetřovatelské a pečovatelské služby

Mgr. Ivona Slováková ivona.slovakova@luhacovice.charita.cz
731 646 717, vedoucí denního stacionáře, sociální pracovník

Hlavní partneři