Pozdrav a pokyny duchovní správy farnosti Luhačovice

Drazí farníci a vážení občané, v této nové situaci, ve které jsme se všichni ocitli, nemá nikdo z nás praxi ani zkušenost.

 Ani my nemáme hotové řešení. Snažíme se podřídit platným nařízením a jsme vděční všem, kteří obětavě slouží druhým, ať je to zdravotnický personál, lékárníci, politici, a všichni kteří zajišťují nezbytné potraviny a služby atd. Od začátku je nám jasné, že i tento čas máme co nejlíp využít. I přes množství negativních zpráv vnímejme také dobro, které se v tomto čase uskutečňuje, a hledejme způsob, jak my sami můžeme přispět ke společnému dobru.
Naším úkolem je nadále sloužit nám vlastním způsobem. Jak víte, platí určité nařízení, které respektujeme pro dobro nás všech a našeho zdraví. Naše služba v tomto čase spočívá zejména v modlitbě a bohoslužbách, ke kterým vás zveme prostřednictvím webové kamery umístěné v našem kostele. Tuto službu zajistila společnost Avonet už před několika lety a nyní je to velice osvědčený způsob, jak společně můžeme prožívat mše svaté a společné modlitby. V těchto dnech nám to potvrzují nejenom naši farníci ale i lidé z různých částí naší země a ze zahraničí. Těm, kteří nemohou využívat této služby, doporučujeme sledovat vysílání TV NOE, TV LUX a rádia PROGLAS a zapojit se do společné modlitby. V 15:00 se budeme denně modlit Korunku k Božímu milosrdenství a v 20:00 se budeme modlit růženec.
Aktuální informace najdete na našich webových stránkách www.luhacovicefarnost.cz , které podle stávající situace budeme přizpůsobovat.
Věříme, že tento stav s Boží pomocí a vzájemnou zodpovědnou ohleduplností a službou překonáme ve zdraví.
To vám přejeme a na tento úmysl se také modlíme.

P. Hubert Wojcik a P. Martin Rumíšek

Praktické pokyny:
• Mše svaté sloužíme na úmysly, které byly zapsány.
• V případě pohřbu se v těchto dnech může zúčastnit jen nejbližší rodina v omezeném počtu.
• Za zemřelé v tomto čase plánujeme sloužit mše svaté, až pominou tato nařízení.

Akce v Luhačovicích

Šibřinky / Ples sportovců / Ráz: Retro
Bílá sobota s předváděním lidových řemesel
Velikonoční jarmark s folklorem a ukázkou lidových řemesel
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka