Dění v provozech Lázní Luhačovice, a.s.: Lázeňská léčba bude poskytována do začátku dubna

Vzhledem k vládním opatřením proti šíření koronaviru nemohou Lázně Luhačovice, a.s. do odvolání poskytovat žádné pobyty. Výjimku tvoří jen hosté, kteří dokončují komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči, což je plně v souladu s nařízením vlády a vyplývá to z našeho statutu nestátního zdravotnického zařízení.

Kapacity se v průběhu posledních týdnů vyprazdňují a na konci března jsou zaplněny méně než z poloviny. V provozu jsou už jen dětské léčebny a hotely Palace a Morava. Poslední hosté budou postupně odjíždět v prvních dubnových dnech. Z toho důvodu bude všechny naše objekty střežit hlídací agentura ve spolupráci s policií. Současně respektujeme a důsledně dodržujeme všechna hygienická, organizační a restriktivní opatření vlády.
Vzniklý stav znamená velký výpadek tržeb. Bez významné pomoci od státu se naše společnost neobejde. Aktuálně se snažíme jednat i se zdravotními pojišťovnami o prodloužení platností již vystavených návrhů na lázeňskou péči tak, aby všichni, kteří mají schválené návrhy, mohli po skončení této situace do lázní nastoupit.

Hala Vincentka je uzavřená, v provozu je nové pítko pramene Vincentka na kolonádě.  

Akce v Luhačovicích

Šibřinky / Ples sportovců / Ráz: Retro
Bílá sobota s předváděním lidových řemesel
Velikonoční jarmark s folklorem a ukázkou lidových řemesel
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka