Luhačovská charita má svůj „růškovník“

Na území Arcidiecézní charity Olomouc se ve velkém vysazuje nový druh stromu tzv. „Rouškovník charitní". Ředitelka Charity Luhačovice Lenka Semelová dále tento jev blíže vysvětluje: „Charity v Olomoucké arcidiecézi se inspirovali moderními trendy a v řadě míst se ve velkém objevuje výsadba „rouškovníku", k této aktivitě se připojila samozřejmě také Charita Luhačovice.

Jde o moderní trend, stejně jako např. v Charitě Šternberk, která jich v okolí vysadila dokonce sedm. Na našem stromě u Charity Luhačovice se urodilo také několik desítek látkových roušek, které si mohou lidé ZDARMA utrhnout. Roušky budou dle potřeby postupně doplňovány.“

​​​​Ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt má k botanice blízko, a tak odborně vysvětluje současný trend takto: „Botanicky se jedná o zajímavý druh, který se vyskytuje v mnoha formách a kultivarech, dokonce, což je velkou botanickou zvláštností, se vyskytuje ve formě listnaté i jehličnaté, údajně byla očitými svědky zaznamenána i forma plastová! Dobře se jí daří ve všech typech půd, velmi mu prospívá klima dobré vůle. Je schopen kvést i během mrazů, pokud je v jeho okolí dostatek teplých mezilidských vztahů. V takovém případě mráz květy nepoškodí. Latinský název je Velamea beneficius caritatis – Rouškovník dobročinný charitní (může být i parochialis ((farní)) nebo vulgaris ((obecný)). Jsem rád, že na charitní půdě se mu daří a na mnoha místech krásně kvete.“

Náš rouškovník má na svém kmeni navíc i  průhlednou kapsičku, ze které si roušku můžete vzít nebo ji tam také pro někoho darovat.  Je třeba se řídit pokyny před užitím roušky, které jsou jistě všem obecně známé – nejlépe vyvařit, přežehlit a nosit do navlhnutí.

A jelikož naše organizace působí na území Luhačovského Zálesí a na pomezí Valašska, tož budiž náš Rouškovník charitní po našem „Růškovník“.

Děkujeme všem dobrovolníkům a našim pracovnicím, kteří nám roušky šijí a pravidelně nám je nosí. V této náročně době je tato pomoc o to cennější.

Hlavní partneři