Preventivní rady pro seniory v Luhačovicích

Strážníci Městské policie Luhačovice této nejohroženější skupině v oblasti prevence věnují zvýšenou pozornost, rozdávají denně při setkání v ulicích seniorům náhradní roušky a informační materiál s praktickými radami.

Aby nedošlo k možnosti zneužívání stávající situace, je potřeba mít na paměti několik zásadních pravidel bezpečného chování a nereagovat v současné době na nabídky neznámých volajících či cizích lidí, kteří by mohli obcházet seniory a klepat jim na dveře bez předchozí domluvy. Upozorňujeme, že žádné kontrolní měření teploty u seniorů v Luhačovicích v jejich domácím prostředí neprobíhá!

Doporučujeme seniorům:

Pokud potřebujete pomoc, neobracejte se na neznámé lidi. Snažte se vyhledat oficiálně zřízené krizové linky pro seniory či sousedkou pomoc v místě vašeho bydliště.

Pokud se jedná o různé organizace, požadujte předložení průkazu o tom, že se skutečně jedná o zaměstnance takové organizace. Nebojte se vyžádat si telefonní kontakt, na kterém si můžete danou osobu ověřit.

Vždy mějte předem připravený seznam věcí, které potřebujete nakoupit, zařídit, obstarat. Nenechte si vnutit jinou vámi nepožadovanou službu.

Nikdy nepůjčujte svou platební kartu a pokud možno mějte připravenu přesnou finanční hotovost za požadovaný nákup či službu.

Při převzetí nákupu nepouštějte cizí osoby do bytu, k tomu využijte společné prostory domů, u rodinných domů využijte možnosti předání nákupu přes plot.

Pokud jste na ulici osloveni cizí osobou s nabídkou pomoci, slušně odmítněte. V případě, že potřebujete pomoc, sami oslovte prověřenou organizaci. Na telefonické nabídky cizích osob, řekněte, že o nabízenou službu nemáte zájem.

Zároveň upozorňujeme, že v současné době neprobíhá žádná veřejná sbírka, která by se zaměřovala na výběr peněz v souvislosti s opatřeními proti COVID – 19. Neposkytujte k těmto účelům žádné finanční dary. Veškeré vyhlášené veřejné sbírky si můžete ověřit na oficiální internetové stránce Ministerstva vnitra České republiky https://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/.

INFORMAČNÍ LETÁK PRO SENIORY

Hlavní partneři