Plán na zmírnění opatření: Do lavic ZŠ mají žáci usednout koncem května

Také luhačovické děti by mohly znovu usednout do lavic ve třídách základní školy už 25. května. Vyplývá to z plánu na postupné uvolňování restriktivních opatření, který v úterý 14. dubna představila Vláda ČR.

Do základních škol mají ale vyrazit jen žáci 1. stupně. Učit se má pouze v kolektivech po 15 žácích ve třídě, aby si od sebe děti mohly zachovat dostatečné rozestupy. To bude samozřejmě náročné na prostory, také proto starší žáci z vyšších ročníků mají nadále zůstat jen u domácí výuky. Tím, že menší děti budou moci chodit do školy, rodiče nebudou muset zůstávat s nimi doma a mohou zamířit do zaměstnání.

S tím souvisí další řada plánovaného uvolňování opatření proti koronaviru, která postupně umožní v několika vlnách také otevření různých obchodů a provozoven. Plán počítá s pěti termíny, kdy se budou různá opatření uvolňovat. Prvním datem je pondělí 20. dubna, kdy se mimo jiné mají povolit provozovny řemeslníků, farmářské trhy, ale také konání svatebních obřadů s počtem do deseti účastníků. Dalšími daty jsou rovněž pondělky, a to 27. duben, 11. květen, 25. květen a 8. červen.

Postupně by se měly otevírat menší obchody, poté větší, až nakonec velká obchodní centra. Poslední fáze má patřit otevření vnitřních prostor restaurací, hotelů a povolení konání akcí pro veřejnost, kde bude ale vymezen maximální počet účastníků a další podmínky. Například venkovní zahrádky hospůdek a restaurací by ale mohly fungovat už od 25. května. Uvolňování restrikcí má být provázeno důslednými požadavky na konkrétní hygienická opatření, například ve školách či v místech otevíraných provozoven. Plán na uvolnění opatření v konkrétních termínech navíc nemusí být podle vedení státu definitivní, protože se může upravovat dle aktuálního vývoje zvládání epidemie koronaviru, kterou se zatím daří úspěšně držet pod kontrolou. Pod článkem uvádíme tabulku základního plánu uvolňování opatření. Neobsahuje, ale například další z představených změn, jako povolení výuky v základních uměleckých školách nebo povolení fungování kroužků v rámci domů dětí a mládeže v malých pětičlenných kolektivech. Tato a další data týkající se školství lze nalézt zde. Další informace lze dohledat na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu na tomto odkaze, případně na internetových stránkách ministerstev zdravotnictví ( https://www.mzcr.cz/ ), vnitra ( https://www.mvcr.cz/ ) nebo školství ( http://www.msmt.cz/ ).

 Jak a kdy přesně se všechna opatření ze strany státu realizují, tedy ještě nemusí být definitivní. Otázkou také je, jak konkrétně zareagují jednotlivé firmy, organizace nebo samosprávy, které jsou zřizovateli různých institucí, které se budou znovu otevírat. Také vedení města Luhačovice bude muset nastavit spolu s řediteli jednotlivých příspěvkových organizací, jaké konkrétní kroky se v souvislosti s uvolňovaním situace provedou. Mimo už uvedené věci se například oblasti školství týká i to, jak budou upraveny podmínky v mateřinkách. Vedení Luhačovic samozřejmě průběžně řeší situaci všech svých organizací, které zřizuje a je si vědomo, jak důležité jsou pro běžný život občanů. Například právě možná úprava ve fungování ZŠ Luhačovice nebo MŠ Luhačovice je pro obyvatele velmi důležitá a je jasné, že lidé by chtěli vědět co nejdříve, jak se situace vyvine. Informace o plánu uvolňování vládních opatření je ale velmi čerstvá, takže také konkrétní postoj města právě v těchto otázkách se ještě řeší. „Jak přesně se k situaci postavíme bude jasnější v pondělí, kdy se tématu školství bude věnovat rada města,“ vysvětlil starosta Marian Ležák.

ČASOVÝ PLÁN UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ

Hlavní partneři
Vincentka