V květnu začne rekonstrukce autobusového nádraží

V prvním květnovém týdnu se rozběhnou dlouho očekávané stavební práce související s kompletní rekonstrukcí autobusového nádraží v Luhačovicích. Projekt „Terminál Luhačovice" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Podle předpokládaného harmonogramu prací, který zpracoval zhotovitel stavby firma COLAS CZ, a.s. ze Zlína, bude stavba fyzicky zahájena v prvním květnovém týdnu a ukončena po 20 týdnech v září 2020. Složitost a rozsah stavby vyžaduje úplnou uzavírku autobusového nádraží a okolí. Autobusové zastávky budou po celou dobu stavby přesunuty na náhradní místo za budovou vlakového nádraží (na část stávajícího parkoviště pro osobní automobily a autobusy).

Pro automobilovou dopravu budou vyznačeny objízdné trasy okolními ulicemi. Pro usnadnění dopravní situace bude po dobu stavby fungovat obousměrně místní komunikace ul. U Šťávnice (v běžném provozu jde o jednosměrnou komunikaci ve směru od ul. Masarykova směrem ke kostelu). Bude to zároveň znamenat dočasné zrušení podélných parkovacích míst v této ulici.

Stavba bude rozdělena do 3 etap. V 1. etapě bude ulice Nádražní (spojka od knihovny k nádraží a dále vlevo směrem k náhradním zastávkám autobusů) průjezdná v obou směrech jízdy, v šířce min. 5,5 m. Stavební práce budou probíhat i na chodnících, ale vždy bude zachován přístup k objektům v uzavřeném úseku. V rámci této nejdelší etapy budou odstraněny konstrukce vozovky, demontován mobiliář, budou napojeny nové uliční vpusti, nové trasy kabelů veřejného osvětlení, provedou se nové konstrukční vrstvy vozovky a chodníků.
Ve 2. a 3. etapě bude ul. Nádražní (spojka od knihovny k nádraží a dále vlevo směrem k náhradním zastávkám autobusů) průjezdná za částečné uzavírky, doprava bude řízena semaforem.
Předpokládané časové rozvržení etap je následující: 1. etapa od začátku května po polovinu srpna, 2. etapa ve druhé půlce srpna, 3. etapa v září 2020.

„Cílem projektu je modernizace a zkvalitnění služeb autobusového nádraží v Luhačovicích. Stavba dopravního terminálu zahrnuje nové autobusové nádraží s okružní křižovatkou. Součástí je také realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost dopravy, např. bezbariérové komunikace pro pěší, přechody pro chodce, veřejné osvětlení. Zahrnuta jsou i zmírňující a kompenzační opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, konkrétně výsadba doprovodné zeleně. Projekt zahrnuje realizaci nových parkovacích míst pro kola v režimu B+R (bike and ride, umožnění návaznosti cyklistické dopravy na veřejnou hromadnou dopravu) a čtyři stání pro automobily v režimu K+R (kiss and ride, umožnění návaznosti individuální automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu formou míst pro krátkodobé zastavení automobilů). Nové zastávkové přístřešky budou osazeny zelenými střechami, které zachytí vlhkost a zároveň zlepší klima v této lokalitě“, sdělil místostarosta Jiří Šůstek.

Prosíme všechny občany a návštěvníky města o trpělivost a respektování omezení v místě stavby i na objízdných trasách. Děkujeme!

 

Hlavní partneři
Vincentka