Ochrana veřejného pořádku v Luhačovicích

Díky rozvolnění opatření pomalu ožívá život na veřejném prostranství, počet návštěvníku se každým dnem zvyšuje a právě proto je na místě připomenout platnost místních záležitostí veřejného pořádku.

 Ve městě mimo stále platná vládní opatření tento měsíc dochází k důležitým změnám v dopravě, přechodného i trvalého charakteru.

Dodržování vládních opatření: strážníci v těchto dnech kontrolují především občany, jestli dodržují aktuálně platné vládní opatření. Dělají maximum proto, aby se situace v Luhačovicích zvládla i nadále co nejlépe. Městská policie Luhačovice nemá ani jednoho strážníka v současné době v karanténě, proto k oslabení pracovních sil naštěstí nedošlo. V práci jsou všichni a věnují se naplno své práci pro občany. A jak je to s pokutami za porušování opatření? Městská policie nemá prozatím oprávnění ukládat sankce za porušení opatření. Když hlídka strážníků zjistí porušení, je oprávněna věc postoupit v případě důvodného podezření ze spáchání přestupku místně příslušnému správnímu orgánu. V případě podezření ze spáchání trestného činu věc neprodleně oznámí Policii ČR. Zákon o ochraně veřejného zdraví ani krizový zákon neobsahuje nástroje pro strážníky k dořešení věci na místě. Prozatím bylo postoupeno pouze jedno zjištěné porušení. Výsledky doposud provedených více jak sto kontrol v ulicích Luhačovic svědčí o tom, že většina občanů a návštěvníků města bere dodržování jako naprostou samozřejmost a respektuje ho.

Kontrola nádraží: Od 11. 5. 2020 v přibližné délce 20 týdnů, vzhledem k rekonstrukci autobusového nádraží, je určena objízdná trasa, na které hlídky budou kontrolovat dodržování přechodného dopravního značení ze strany účastníků silničního provozu. Dle potřeby jsou prováděny kontroly vlakového nádraží, kde se hlídky zaměřují na dodržování zákazu kouření a preventivní kontrolu osob, které se zdržují v prostorách určených pro cestující, aby nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství a jinému možnému narušování veřejného pořádku.

Kontrola uhrazení parkovného: od 28. 4. 2020 už nejsou v Česku zrušené zóny placeného parkování ve městech a obcích. Vedení města však vyšlo občanům vstříc a do konce dubna dalo přechodnou dobu. Od 1. května se již v Luhačovicích parkovné znovu platí. Regulace parkovným, která pomáhá dopravě i rezidentům se ze strany Městské policie Luhačovice již dnes pravidelně kontroluje. Pro představu, strážníci za běžný den provedou kontrolu až 530 parkovacích míst.

Dodržování řádu a provozní doby na sportovištích: bylo provedeno padesát kontrol dětských hřišť a sportovišť, při kterých se hlídky po rozvolnění opatření zaměřily zejména na dodržování řádu sportoviště, čistotu veřejného prostranství, neporušenost herních prvků a zákazu volného pobíhaní psů. Drobné zjištěné závady technického charakteru hlídky oznámily ihned technickým službám. Během kontrol bylo vykázáno několik sportujících dětí bez helmy ze skateparku v blízkosti sídliště v Zahradní čtvrti. Sportování musely ihned ukončit, protože vstup do parku bez helmy je zakázaný. Platí pro všechny sporty, neboť je zde nebezpečí nejen pádu, ale i nechtěné srážky s jiným uživatelem parku. Hlídky na místě pravidelně vysvětlují dětem význam provozního řádu, následně kontrolují jeho dodržování. Provozní doba parku je v tomto období stanovena řádem od 1. 5. do 30. 9. od 7.00 do 20.00 hodin. Jiná provozní doba je možná jen po dohodě s provozovatelem.

Ochrana pramenů a pítek: jistě jste zaznamenali, že veřejná pítka našich blahodárných pramenů jsou již opět v provozu. Pozornost věnuje pěší hlídka i kontrolám minerálních pramenů a pítek, soustřeďuje se na chování návštěvníků a provádí dohled nad dodržováním čistoty u léčivých zdrojů.
Kontrola parků: při pochůzkách v parcích působí hlídky především preventivně. Svou přítomností udržují veřejný pořádek, komunikují s občany a návštěvníky města. Evidují, řeší nebo předávají zjištěné poznatky orgánům města.

Vaši strážníci: katastr Luhačovic je rozdělen na okrsky I, II, III, IV. Ty jsou přiděleny jednotlivým strážníkům okrskářům s osobní odpovědností. Funkce strážníka okrskáře spočívá ve větší osobní odpovědnosti k přidělenému okrsku a bližšímu kontaktu s občany. Obvykle pracuje samostatně a lze jej oslovit při pravidelné kontrole okrsku (pěšky, vozidlem, zanedlouho i na motorce) nebo kontaktovat na mobilním telefonu tel.: 724 006 379.

   

Spolu s Městskou policii Luhačovice se na zajištění ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě podílí také Policie ČR.
Svým odpovědným chováním můžete i vy společně s námi přispívat k bezpečnému, čistému, příjemnému a nerušenému pobytu v jedinečném lázeňském městě.

Hlavní partneři
Vincentka