Informace k vítání občánků

V souvislosti se současnou situací správní odbor luhačovické radnice informuje o tom, jak se dále plánují slavnosti vítání občánků. 

„V březnovém termínu jsme měli přivítat 10 dětí, které se narodily v listopadových a prosincových dnech roku 2019. Začátkem měsíce června bylo naplánováno vítání dětí, které se narodily již v roce letošním. I když bylo vše připraveno a těšili jsme se, že na radnici přivítáme nejmenší občánky, museli jsme vše neplánovaně posunout,“ poznamenala vedoucí správního odboru Jana Homolková. Jak dodala, těší ji, že je stále velký zájem ze strany rodičů tento slavnostní obřad uskutečnit. „S potěšením přijímáme informace ze strany rodičů, že aktuální situaci chápou, moc se těší a vyčkají na vhodnější termín. Konkrétní datum vítání občánků zatím neznáme, ale předpokládáme, že by se vítání pro tyto děti uskutečnilo v měsíci září. V dostatečném časovém předstihu budeme o konkrétním datu informovat všechny rodiče, kteří odevzdali vyplněnou přihlášku,“ dodala Homolková.

Doplnila také vzhledem k některým dotazům obyvatel, že podmínkou vítání občánků je trvalý pobyt občánka a alespoň jednoho ze zákonných zástupců v Luhačovicích.

Na to až bude moci opět oficiálně přivítat další občánky, už se těší také starosta města Marian Ležák. 

„Vítání občánků je veselá událost, která je u našich občanů velmi oblíbená. Mám radost, že budeme moci připravit nové termíny a zároveň se těším na další společná setkání,“ sdělil starosta

Akce v Luhačovicích

Úsměvy Uršuly Klukové s písničkami Pepy Štrosse
Folklorika Fest
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka