Lidé se sešli na májové bohoslužbě u Červeného kříže

V sobotu 23. května 2020 se u slavnostně nazdobeného Červeného kříže konalo již III. přátelské setkání spojené s májovou pobožností, kterou již tradičně vedl pan farář Hubert Wojcyk společně s panem farářem Marianem Dejem ze Slavičína.
Šedesátku účastníků neodradilo ani chladnější počasí, dopolední deštík ani mírný větřík. Někteří se ke kříži vydali pěšky, jiní na kole nebo autem. Každoroční hojná účast stále dokazuje, že má smysl podobné akce pořádat. 

Ani letos nechybělo bohaté občerstvení, o které se opět postarali občané Petrůvky, Kladné Žilín a Luhačovic, za což jim patří poděkování.

Velký dík patří také zúčastněným a všem, kteří se na organizaci tohoto májového odpoledne jakýmkoliv způsobem podíleli.

      

Hlavní partneři