Mateřskou školu Luhačovice povede nadále Bc. Jana Malaníková

Také v nejbližších letech povede městem zřizovanou Mateřskou školu Luhačovice dosavadní ředitelka Bc. Jana Malaníková. Koncem května uspěla ve výběrovém řízením, při kterém se vybíral ředitel mateřinky pro další šestileté funkčním období. „Paní ředitelka se osvědčila a jsem velmi rád, že může dál pokračovat ve své kvalitní práci,“ poznamenal starosta Marian Ležák.

Malaníková vede MŠ Luhačovice od roku 2010 a její vize dalšího směřování luhačovické mateřinky vedení města znovu oslovila. „Ve své koncepci vycházím z praxe ředitelky a chci MŠ vést tak, aby zde byly děti spokojené. Nadále je cílem školního vzdělávacího programu výchova dětí ke zdraví a zdravému způsobu života, cíle vychází z prostředí umístění MŠ v lázeňském městě,“ poznamenala Malaníková. Mezi nejaktuálnější úkoly patří samozřejmě nasměřovat po koronavirové krizi zařízení opět k normálnímu provozu. „Nyní jsou v provozu 4 třídy a k docházce je přihlášeno asi 55 % z celkového počtu 138 dětí. Budeme doufat, že se situace brzy uklidní a v září již bude mateřská škola fungovat v běžném režimu. Všichni se již moc těšíme,“ poznamenala ředitelka. Aby bylo usnadněno pracujícím rodičům po obtížné době také letní období, bude tentokrát školka fungovat přes prázdniny bez obvyklé přestávky, kdy bývá zavřena.

O tom, že je Malaníková ředitelkou opravdu zkušenou svědčí i to, že za jejího vedení město v MŠ realizovalo mnohé investice. V roce 2013 to byla revitalizace všech budov MŠ, o rok později rekonstrukce terasy hospodářského pavilonu. V roce 2016 proběhla kompletní modernizace školní kuchyně, v dalším roce výměna rozvodů teplé a studené vody v suterénu MŠ a v roce 2018 se v pavilonu C vybudovala nová třída pro 2-3leté děti. V loňském roce se pak realizovala rekonstrukce pavilonu B a kotelny. Pokud to finanční možnosti města dovolí, ředitelka by ráda, aby se v dalším zvelebování pokračovalo. „Rádi bychom udělali například kompletní rekonstrukci pavilonu A a modernizovali školní zahradu,“ nastínila ředitelka.

Ředitelka MŠ Luhačovice Bc. Jana Malaníková

Bc. Jana Malaníková (foto: archiv)

Hlavní partneři