Základní uměleckou školu čeká zápis žáků na nový školní rok 2020/2021.

Zápis se bude konat v týdnu od 15. června – 19. června 2020 v ředitelně školy na novém pracovišti Masarykova 137, 2.patro v době od 14 – 17 hodin do všech třech uměleckých oborů (Hudební, Taneční i Výtvarný.) 

V měsíci březnu proběhlo stěhování celé školy na tři nová pracoviště, nejnáročnější byl přesun klavírního křídla, pianin a těžkého nábytku. Všichni učitelé se aktivně zapojili a tím, že škola řešila téměř existenční otázku bytí a nebytí se kolektiv pedagogů ještě více stmelil. Poté začala výuka na dálku, ke které žáci i rodiče žáků přistoupili aktivně i zodpovědně a komunikace tak probíhala bez komplikací.

Prezenční výuka v ZUŠ Luhačovice byla opět obnovena 11. května 2020 pouze v Hudebním oboru, v nových prostorách na adrese Masarykova 137 (2.a 3.patro.) Učitelé a žáci se do ZUŠky hodně těšili, takže děti přišly na prezenční výuku téměř všechny, pouze několik žáků z rizikové skupiny je i nadále vyučováno distančně, to znamená, že kromě vyučovací hodiny, která proběhne vždy na dálku, zasílají také učitelé žákům další inspirující nahrávky. Nouzový stav také přerušil veškeré soutěže ZUŠ, proběhla pouze okresní kola, kde nejvíce zazářila Lucie Adoltová ve hře na violu (třída uč.MgA.J.Nováka) – stala se absolutní vítězkou celého okresního kola a postoupila do krajského kola, které se již poté nekonalo. I tak Lucce srdečně gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Lucka byla také přijata na konzervatoř P.J.Vejvanovského v Kroměříži a celá ZUŠka jí bude držet palce v dalším náročném studiu. Především v tomto období ukazují děti nám dospělým, jak umí být kreativní a samostatné. Uvědomí si, co pro ně pedagog i škola znamenají a hlavně si určí priority. Přijdou sami na to, kde jsou úspěšní, co je baví, kde se chtějí nejvíce vzdělávat a popř. již směřovat ke studiu pro budoucím povolání.

K tomu je může inspirovat i Výtvarný obor ZUŠ Luhačovice, který zahájil výuku 27. května 2020 v prostorách Střední odborné školy Luhačovice na Masarykově ul. 101. Naši žáci mohou sledovat práci studentů střední školy, budou zapojeni do společných projektů a obě školy se mohou vzájemně podpořit novými, kreativními nápady. V současné době připravuje Výtvarný obor výstavu „Malované lázně“. Děti pracují na souboru obrázků staveb a domů, které jsou pro Luhačovice typické. Naši žáci se nebojí výtvarně experimentovat, zkoušet nové, netradiční věci různými technikami. Pokud se chcete nechat vtáhnout do světa fantazie, přijďte k zápisu do ZUŠ od 15.6. – 19.6.2020.

Taneční obor zahájil výuku 26. května 2020 v zrcadlovém sále internátu SOŠ na Masarykově ul. 999, který je prostornější a dává tanečníkům lepší možnosti pro náročnější choreografie. Taneční obor dokončoval v březnu 2020 velkou taneční pohádku „Popelka“ s krásnou hudbou, kostýmy i kulisami, kterou uvedeme v Lázeňském divadle pro širokou veřejnost i okolní ZŠ a MŠ v nejbližších možných termínech. Byly také přerušeny koncerty Hudebního oboru: Jarní, Absolventské a Závěrečné koncerty, nekonají se ani závěrečné zkoušky. Letošní školní rok je prostě tak trochu jiný…ZUŠce se její tempo vrátí zase až v září 2020. A ještě zopakujeme, které hudební nástroje můžete začít od září studovat, pokud je vám 6 a více let: klavír, varhany, klávesy, housle, viola, cimbál, kytara, elektrická kytara, basová kytara, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, baskřídlovka, bicí nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv.

Přijďte s dětmi do ZUŠ – školy, která nabízí vzdělání, fantazii, kreativitu, logické myšlení, pracovitost, zodpovědnost i za kolektivní práci a dobrou, smysluplnou zábavu.

Hlavní partneři