Parkoviště s parkovacím kotoučem zlepšuje podmínky pro krátkodobé stání

V Luhačovicích se řidiči s dopravní značkou Parkoviště s parkovacím kotoučem setkají v ul. Nádražní, kde jsou již delší dobu takto označena 4 parkovací místa v části ulice vedoucí od nádraží k Městské knihovně. Parkovacích míst od nádraží směrem k Družstevní se toto řešení ale netýká a i nadále zůstanou nezpoplatněna s parkováním bez časového omezení. Od září bude naopak v režimu parkování s parkovacím koutoučem označeno nově i několik parkovacích míst u luhačovické radnice.

Část parkovacích míst  před místním informačním centrem je v plánu rovněž v blízké době vyhradit pro dočasné parkování s využitím parkovacího kotouče. Vedení města přistoupilo k takovémuto řešení, protože danou veřejnou parkovací plochu umoňuje během dne využít větším množstvím občanů města a návštěvníků. Zamezuje se tak dlouhodobému blokování parkovacích míst jediným vozidlem v místech, kde lidé potřebují zaparkovat na krátkou dobu. Takováto regulace parkování v centru lázeňského města všem usnadní lepší dostupnost krátkodobého stán, které potřebují k vyřízení záležitostí na úřadě, návštěvě infocentra nebo když zavezou blízké na vlak či autobus. Na to vše stačí bohatě právě půlhodinka. 
Dopravní značka „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ (č. IP 13b) označuje parkoviště, na kterém řidič je oprávněn parkovat zdarma, ale musí při začátku stání umístit viditelně za čelní sklo vozidla kotouč (parkovací hodiny) a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Na dodatkové tabulce je pak vyznačena doba, po kterou je tam bezplatné parkování umožněno např. „MAX. 30 min.“. Běžně se používá ve všech okresních a krajských městech. Z toho důvodu strážníci doporučují mít ve vozidle parkovací kotouč. Jedná se o plastovou nebo papírovou pomůcku, jenž lze pořídit již za dvacet až třicet korun. Jednoduše se na ní vyznačí doba příjezdu. Provizorně postačí zanechat i viditelně odložený papír s ručně napsaným časem (např. „Příjezd 08:00 hod.“). Strážníci Městské policie Luhačovice se někdy setkávají u řidičů s porušováním tohoto standardního dopravního značení, proto využívají této možnosti a závěrem preventivně upozorňují, že ten kdo nerespektuje dopravní značku „Parkoviště s parkovacím kotoučem“, dopouští se přestupku a lze mu v příkazním řízení na místě uložit pokutu až dva tisíce korun.

Akce v Luhačovicích

Úsměvy Uršuly Klukové s písničkami Pepy Štrosse
Folklorika Fest
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka