Veřejný prostor v Luhačovicích ožívá výstavami

Od července tohoto roku mají Luhačovice k dispozici další soubor panelů pro realizaci výstav ve veřejném prostoru. K výstavě na ulici Dr. Veselého nyní přibude nová instalace v prostoru náměstí 28. října před městským úřadem. 

Realizace tohoto počinu je výsledkem spojení sil spolku Kulturní Luhačovice, jenž je organizátorem folklorního festivalu Písní a tancem, který je již po téměř tři desetiletí nedílnou součástí veřejného prostoru našeho města, a privátního nadačního fondu Pramen Luhačovice, jehož zakladateli jsou manželé Petrákovi. Proto i téma první výstavy, jejíž autorkou je PhDr. Blanka Petráková, je spojeno s tradicemi našeho kraje. Tímto tématem je Svatba na Zálesí.
Svatební obřad je totiž přelomovou životní událostí jednotlivce (novomanželů), která se však výrazně odráží ve společnosti tím, že přetváří a uzákoňuje nové postavení jednotlivce v rodině a ve společnosti. Tato přeměna v podobě tradiční venkovské svatby byla vždy spojena s mnoha zvyky, obřadními úkony, s hudebními, dramatickými, tanečními a dalšími projevy. V průběhu času prošel svatební obřad četnými proměnami. Mnoho zvyků, písní, tanců i svatebních her bylo zapomenuto nebo se změnil jejich obsah, některé částečně přetrvaly až do současnosti. Pochopení jejich obsahu, původu, průběhu a zákonitostí tradičního svatebního obřadu na luhačovickém Zálesí nám pomáhá proniknout do světa našich předků, způsobu života spjatého s koloběhem hospodářského roku a sociálními normami venkovského společenství pevně svázaného s půdou, církevními a rodinnými tradicemi. Výstava také zachycuje proměny svatebního obřadu a svatebních šatů v průběhu 20. století v Luhačovicích a okolí.
Vernisáž výstavy Svatba na Zálesí, na kterou si Vás dovoluji tímto krátkým článkem jménem všech zainteresovaných pozvat, se uskuteční v sobotu 11. července 2020 od 14.00 hodin v místě instalace výstavy. Pokud se Vám to však z jakéhokoliv důvodu nepodaří, můžete si výstavu prohlédnout v kteroukoliv denní či noční hodinu dle vlastního rozhodnutí a to až do konce října 2020.  

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka