Cesta u místní části Řetechov se bude opravovat

Zlínský kraj se chytá opravit část silnice mezi luhačovickou místní částí Ŕetechov a Ludkovicemi. Investiční záměr schválila na svém jednání 13. července Rada Zlínského kraje spolu s dalšími čtyřmi stavebními akcemi na silnicích II. a III. třídy, které má kraj ve svém vlastnictví. 

Na silnici III/49025: mezi Ludkovicemi a Řetechovem se jedná o zajištění stability silničního tělesa opěrnou zdí, založenou na pilotách,v délce úpravy cca 145 metrů. Celkové náklady budou činit 22,953 milionu korun. Předpokládaný termín stavebních prací je srpen 2020 – prosinec 2020. Realizaci stavby bude zajišťovat Ředitelství silnic Zlínského kraje. 

„Akce se chystá, záleží ještě na schválení dotace ze SFDI, což by se mělo dořešit na konci července,“ doplnil ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Upřesnil také místo, kde budou probíhat opravy. Má jít o klesání k Ludkovicím nedaleko od křižovatky, na které se ze spojnice Ludkovice/Pozlovice dá odbočit do kopce na Řetechov nebo zabočit směrem na Luhačovice. 

Opravy se neobejdou bez úpravy silničního provozu. „Práce budou probíhat jednak za částečné uzavírky, ale kvůli zajištění svahu pomocí pilotů se po nezbytně nutnou dobu nevyhneme ani úplné uzavírce,“ informoval Malý. 

Hlavní partneři