Písní a tancem 2020

Tak jak je v Luhačovicích již tradicí, neobejde se ani letošní kulturní podzim v Luhačovicích bez festivalu Písní a tancem. Letošní již 28. ročník proběhne v termínu 10. až 13. září. A věříme, že nám bude popřáno shůry a i počasí bude příznivé.

Mottem tohoto ročníku je „Folklor jako divadlo“. Loutky v nejrůznějších podobách byly součástí světa dětí a i dnes mají děti možná víc než kdy jindy své plyšové a jiné kamarády, se kterými si hrají. U nás a na Slovensku se tradice loutkářství rozvinula natolik, že byla dokonce zapsána na seznam světového kulturního dědictví lidstva UNESCO. A proto si i my, bez ohledu na věk, budeme v letošním ročníku hrát.
Začínáme už ve čtvrtek 10. 9., kdy v knihovně v Luhačovicích proběhne literárně dramatický večer nejen pro děti s tematikou loutek. Budete moci mimo jiné zhlédnout loutková představení v podání Divadla Brod nebo si přijít něco vytvořit, případně jen tak opéct špekáček.
V pátek festival zavítá do Pozlovic, kde si připomeneme osobnosti manželů Haluzových, kteří několik desetiletí svého života věnovali právě dětem u nás na Zálesí.
V rámci pořadu „Vitajte u nás“ vystoupí vedle domácích souborů Malé Zálesí a Leluja též hosté z blízkého okolí, kterými budou Skřivánek z Hřivínova Újezda a Lipta z Liptálu. Nebo budete moci přijít na dětskou besedu u cimbálu v hotelu Ogar.
Sobotou nás bude provázet Kašpárek. A to doslova. Už dopoledne se nám představí v podání Sváťova divadla z Litoměřic a odpoledne zahájí jako slovenský Gašparko představení slovenských loutkářů. Sobotní program vyvrcholí na pódiu Lázeňského náměstí, kde nás jednotliví účastníci festivalu vtáhnou do příběhů a písní, a to z Čech v podání souboru Kohoutek z Chrudimi, Moravy zastoupené Maryjánkem ze Zlína, Úsměvu z Opavy zastupujícího Slezsko a souboru Vienok ze Slovenska.
V neděli pak můžete přijít spolu s krojovanými poděkovat za úrodu a vše co nám bylo dopřáno při slavnostní mši v kostele svaté Rodiny. Nebo se v rámci odpoledního programu spolu s námi projít po městech a obcích našeho kraje. Tak přijměte naše pozvání a přijďte načerpat energii k pramenu mládí, jenž v Luhačovicích tryská pravidelně v září již 28 let.

Program festivalu a plakát k součásti konané v budově knihovny

  

Hlavní partneři