Tříkrálová sbírka 2005

Podle ředitelky CHSR Bc. Lenky Semelové bylo celkem vykoledováno 199.086,50,- Kč, (Luhačovice 91.021,- Kč, Řetechov 10.822,- Kč, Podhradí 10.220,- Kč, Biskupice 19.020,50,- Kč, Kladná-Žilín 12.756,50,- Kč, Ludkovice 19.808,- Kč, Pozlovice 35.438,50,- Kč).
nn
nnUrčitě bude všechny zají...

Podle ředitelky CHSR Bc. Lenky Semelové bylo celkem vykoledováno 199.086,50,- Kč, (Luhačovice 91.021,- Kč, Řetechov 10.822,- Kč, Podhradí 10.220,- Kč, Biskupice 19.020,50,- Kč, Kladná-Žilín 12.756,50,- Kč, Ludkovice 19.808,- Kč, Pozlovice 35.438,50,- Kč).
nn
nnUrčitě bude všechny zajímat podrobnější rozdělení vybraných peněz. K tomu nám Bc. Lenka Semelová řekla: „Tříkrálové koledování bylo letos zaměřeno hlavně na humanitární akce u nás i v zahraničí. Vybraná částka bude odeslána na účet Sdružení České katolické charity a odtud bude zpětně čerpána na schválené projekty. 10 % z celkové částky bude čerpáno na humanitární pomoc, 15 % pro Arcidiecézní charitu Olomouc, 5 % pro sekretariát Arcidiecézní charity Olomouc a 5 % uhradí náklady spojené s organizací sbírky. 65 % bude postupně čerpáno Charitou Svaté rodiny Luhačovice. My plánujeme výtěžek využít na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, pro podporu charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby v domácnostech, na zahájení činnosti denního stacionáře pro seniory a pro přímou pomoc rodinám s dětmi.“
nn
nnTaké 44 skupin malých koledníků bylo spokojeno, většinou je lidé přijímali s radostí a ochotně jim přispívali, někteří dokonce přidali i nějakou tu sladkost či drobný peníz pro ně. Některé děti peníze, které dostaly pro sebe, vhodily do kasičky v kostele na sbírku obětem tsunami. Vlastní sbírce předcházely přípravy kostýmů, sestavování skupin koledníků, zajišťování doprovodu a v neposlední řadě i zpěvu. Ten se jim skutečně dařil, nechyběly ani hudební nástroje. Skutečně se dá říct, že koledníci dokázali přinést do rodin záblesk radosti a solidarity, a lidé jim ochotně otvírali nejenom své dveře, ale i svá srdce.
nn
nnDěkuji mnohokrát všem vedoucím skupinek i dětem, kteří se zúčastnili Tříkrálového koledování, a také Vám všem, kteří jste Tříkrálové koledování podpořili svým příspěvkem.

nn

Akce v Luhačovicích

Šibřinky / Ples sportovců / Ráz: Retro
Bílá sobota s předváděním lidových řemesel
Velikonoční jarmark s folklorem a ukázkou lidových řemesel
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka