Městská policie v Luhačovicích se představuje

Jak byste zhodnotil činnost městské policie v uplynulém roce?
nnV minulém roce jsme posílili stav o dva strážníky a tím se i zvýšil počet odsloužených směn . Strážníci zjistili v průběhu roku víc jak 1150 protiprávních jednání, uložili bezmála 600 blokových pokut ve...

Jak byste zhodnotil činnost městské policie v uplynulém roce?
nnV minulém roce jsme posílili stav o dva strážníky a tím se i zvýšil počet odsloužených směn . Strážníci zjistili v průběhu roku víc jak 1150 protiprávních jednání, uložili bezmála 600 blokových pokut ve výši 118.000,- Kč. Dalších 30 přestupků postoupili správním orgánům k vyřešení. Zjistili 9 vraků a 6 „černých“ skládek. Spolu s PČR zasahovali v 35 případech, jednalo se o zajištění veřejného pořádku při různých akcích, kontroly na zákaz podávání alkoholu, asistence u dopravních nehod, kontroly podomních prodejců a další případy, které vyplývají ze spolupráce mezi PČR a městskou policií. Ve 4 případech zasahovali strážníci spolu s lékaři RZS, při poskytování první pomoci u zraněných nebo lidí jinak zdravotně indisponovaných. Strážníci přijali 34 oznámení o volném pobíhání psů a z toho 22 odchytli, v ostatních případech v době výjezdu na uvedeném místě žádné volně pobíhající psy již nezjistili.
nn
nnPravidelně strážníci provádějí dohled nad bezpečností silničního provozu při příchodu dětí do školy. Podíl městské policie k zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku při akcích pořádaných městem Luhačovice nebo jeho organizacemi, ať se jedná o pouť, otvírání pramenů, kongresy, dozor při akci ZŠ zaměřené k vyčistění okolí místní komunikace Hrazanská ve směru k Jezírku lásky, nebo dohled na parkovištích městského hřbitova v období „Dušiček“ se již stává samozřejmostí. Jistě by se dalo pokračovat ve výčtu dalších případů, které městská policie řešila a uvádět další čísla ze statistiky, ale musíme bohužel přiznat, že jsou věci, kde jsme byli méně úspěšní, kde se nám nedaří některé věci dlouhodobě vyřešit. Jedná se hlavně o vandalizmus různých skupinek mládeže zaměřený na ničení dopravních značek, odpadkových košů, městského informačního systému, veřejné zeleně. Tady se musíme spoléhat na pomoc ostatních občanů, proto uvítáme každý podnět a oznámení o protiprávním jednání, který povede k účinnějšímu zajištění veřejného pořádku. Z hlediska některých občanů je kontrola placených parkovacích míst strážníky brána jako zbytečná „buzerace“, jedná se o kontrolu dodržování nařízení města a tím i regulaci parkování v ulicích města. Bohužel několik jedinců, kteří se snaží působit na okolí, že dodržování zákonů a nařízení se jejich osoby netýká, budou toto „vynucování“ práva brát vždy jako něco, co je obtěžuje a zdá se jim zbytečné. Musím ale podotknout, že strážníci naplňují jednu ze svých zákonných povinností.
nn
nnJak se promítla do činnosti městské policie skutečnost, že byl v loňském roce navýšen počet strážníků o dva?
Jak jsem již uvedl, větší počet strážníků znamená větší počet odsloužených směn, v našem případě jsme se zaměřili hlavně na večerní dobu a noční o víkendech. Zvýšila se účinnost kontroly placených parkovacích míst, což se promítlo i do nárůstu tržeb parkovacích automatů o více jak 90.000,- Kč proti roku 2003, ale i respektování parkovacích míst na karty. Častěji strážníci zajíždí i do integrovaných částí. Samozřejmě ani tento počet neumožňuje, aby městská policie byla dosažitelná 24 hodin po celý týden. Služby strážníků jsou převážně od 07.00 do 23.00 hodin po většinu dnů v týdnu. Hlídka má u sebe mobilní telefon, takže se můžete dovolat přímo na strážníky v ulicích, a to na číslo 724 006 379. Pokud není tento mobil dostupný, je třeba se obrátit na linku 158 Policie ČR.
nn
nnMusí strážníci MP procházet nějakým školením, zkouškami či testy?
nnVšichni strážníci prošli rekvalifikačním kurzem a složili zkoušku před komisí MV, což je zákonná podmínka pro získání osvědčení pro práci strážníka městské policie. Tuto zkoušku musí každé tři roky opakovat, jinak by osvědčení pozbylo platnost. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Nejméně čtyřikrát do roka musí strážníci absolvovat ostré střelby, které provádíme spolu se strážníky Městské policie Zlín v rámci jejich odborné přípravy. Věřím, že tato příprava pomohla k zisku 1. místa a poháru ve střelbě při Přeboru velitele 23. KVV v Kroměříži, kterého se zúčastnil jeden ze strážníků jako člen družstva soutěžícího za naše město.
nn
nnStrážníci absolvovali kurz odchytu toulavých zvířat pořádaný Masarykovou univerzitou v Brně. Dále si v loňském roce rozšířili svoje znalosti v poskytování první pomoci účastí na kurzu pořádaném ČČK v Zlíně.
nn
nnZlepšila se podle vašeho názoru čistota města rozmístěním košů na psí exkrementy?
nnMyslím si, že na vyhodnocení tohoto kroku je ještě brzy, uvidíme co nám „odkryje“ tání sněhu. Věřím ale, že ti slušní chovatelé psů této služby využívají, strážníci mají pokyn upozornit majitele, pokud jeho pes znečistí veřejné prostranství, na povinnost úklidu, samozřejmě je možno to řešit blokovou pokutou i bez předchozího upozornění. Ten majitel psa, který má smysl pro pořádek, určitě tuto službu uvítal, znám hodně takových, kteří již dřív nosili mikrotenové sáčky a bez jakýchkoliv upozornění vždy po svém psu exkrementy uklidili.
nn
nnJaká je v současné době situace s odchycenými psy, co s nimi děláte?
nnV loňském roce jsme požádali Krajskou veterinární správu v Zlíně o vydání souhlasu k sanační činnosti volně pobíhajících zvířat, po získání souhlasu se nám podařilo uzavřít smlouvu s MM Zlína o umístění psů do Útulku pro zvířata v nouzi, jehož je město Zlín provozovatelem. Za umístění psa se platí a není to zrovna levná záležitost, 1. až 7. den v průměru 110 ,- Kč, 8. až 14. den 95,- Kč a více jak 15 dnů 78 ,- Kč za den, k tomu je třeba připočítat prvotní veterinární vyšetření (350 – 550 Kč) a samozřejmě převoz do Zlína.
nn
nnK tomu, aby strážníci mohli odchyty provádět, museli absolvovat školení, které bylo taky za úplatu, a zakoupení pracovně ochranných pomůcek vyšlo na 20.000,- Kč.
nn
nnPři prvním odchytu psa může být tento přestupek s majitelem řešen domluvou, další případy ale již řešíme blokovou pokutou. Přesto u některých majitelů psů toto „sponzorování“ městské
nnpolicie přetrvává, máme ve městě majitele loveckého psa, kterému již bylo uděleno několik pokut a přesto svého psa opakovaně vypustí bez dozoru k proběhnutí. Nechce přiznat, že svým nezodpovědným přístupem může způsobit lidské neštěstí, pokud by tento pes někoho napadl, ale obviňuje městskou policii ze zaujatosti vůči jeho osobě.
nn
nnJaké přestupky jste v loňském roce řešili nejčastěji?
nnVzhledem k migraci návštěvníků v našem městě je pochopitelně největší počet zjištěných přestupků v souvislosti s dopravou, a to 985 zjištěných porušení zákazů zastavení, stání, vjezdu, stání na chodníku a nerespektování povinnosti vyplývajících z nařízení rady města v souvislosti s parkováním (automaty, karty). Počet dalších přestupků, a to 12 proti veřejnému pořádku a 5 přestupků proti občanskému soužití se pravděpodobně v dalších letech rozroste.
nn
nnŘešili jste v Luhačovicích napadení člověka psem?
nnV loňském roce jsme, naštěstí, žádné pokousání člověka psem řešit nemuseli.
nn
nnCo byste chtěl našim čtenářům ještě sdělit?
nnChtěl bych naše čtenáře upozornit, že strážníci městské policie v žádném případě „nebuzerují“ a neobtěžují spořádané občany, pouze řeší zjištěné protiprávní jednání, jejich práce spočívá v kontrole dodržování místních záležitostí veřejného pořádku. Přispívají k bezpečnosti silničního provozu a řeší přestupky jak řidičů motorových vozidel, tak i ostatních účastníků silničního provozu, tedy i chodců a cyklistů. Je víc než pravděpodobné, že v budoucnosti se i cyklisté budou častěji setkávat s řešením svých přestupků, jako je jízda po chodníku, jízda na kole, které nemá povinnou výbavu. V letošním roce parlament přijme novelu zákona o bezpečnosti silničního provozu, kde je rozšíření oprávnění strážníků o měření průjezdní rychlosti vozidel a řešení těchto přestupků v blokovém řízení. Ještě bych chtěl upozornit hlavně naše seniory na rostoucí počty krádeží prováděných různými podvodníky, vydávající se za falešné kontrolory, nebo inkasisty energetických podniků. Pokud někdo takový přijde, než ho vpustíte dál do bytu, požadujte předložení služebního průkazu, nebo občanského průkazu, případně ihned volejte naše číslo, nebo linku 158. Tyto podniky veškeré platby provádějí formou poštovních poukázek a ne přímou platbou zákazníkem. Nepouštějte do svých bytů ani různé prodejce dek, nádobí a dalšího zboží. Převážně se jedná o podvodníky, kteří se snaží zjistit, kde máte uschované své úspory, aby pak pod účelovou záminkou odpoutali vaši pozornost a zmocnili se vašich peněz.
nn
nnPřál bych našim spoluobčanům, aby se v budoucnosti setkávali se strážníky v situacích pro ně příjemnějších, než je řešení přestupků.

nn

Hlavní partneři
Vincentka