Významné setkání starostů v Luhačovicích

Ve středu 23. února se Městském kulturním domě Elektra v Luhačovicích uskutečnilo setkání starostů 210 obcí Zlínského kraje, poprvé v čele s hejtmanem Liborem Lukášem, členy krajské rady a dalšími pracovníky krajského úřadu. Jednalo se o předpokladech ekonomického rozvoje kraje, možnost...

Ve středu 23. února se Městském kulturním domě Elektra v Luhačovicích uskutečnilo setkání starostů 210 obcí Zlínského kraje, poprvé v čele s hejtmanem Liborem Lukášem, členy krajské rady a dalšími pracovníky krajského úřadu. Jednalo se o předpokladech ekonomického rozvoje kraje, možnostech a způsobech financování různých projektů z fondů EU.

nn

Část programu byla věnována dopravní obslužnosti obcí. Určitě zajímavá byla přednáška o Koncepci ochrany přírody a krajiny ve Zlínském kraji a o Soustavě evropsky významných lokalit NATURA. Byly podány informace k mnoha tématům z různých oblastí (památková péče, sociálně právní ochrana dětí,nová školská legislativa,problematika zdravotnictví, komunitní plánování). Snahou Zlínského kraje je do budoucna obce do jednání daleko více zapojit, vytvořit efektivní partnerství, které by mělo přinést oboustranně výhodnou výměnu informací a rozvoj společných aktivit a projektů. Podle slov hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše je hlavním cílem podobných setkání přispívat k rozvoji a prosperitě všech obcí a měst, která je základní podmínkou prosperity celého kraje. K naplnění tohoto cíle je nutné vytvoření úzké vazby mezi krajem obcemi, hospodářskými subjekty.
nn
nnPravidelná setkávání starostů měst a obcí jsou součástí dlouhodobé informační strategie Zlínského kraje a budou i v budoucnu pokračovat.

nn

Akce v Luhačovicích

Výstava / Marie Fischerová-Kvěchová a Horňácko / Dernisáž
Šibřinky / Ples sportovců / Ráz: Retro
Velikonoční jarmark s folklorem a ukázkou lidových řemesel
Bílá sobota s předváděním lidových řemesel
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka