Vyhrajte cestu do Bruselu

Vážení návštěvníci,
nnzveme Vás k účasti ve vědomostní soutěži "Cesta do Bruselu", která prověří Vaše znalosti o jednotlivých členských zemích EU, evropských institucích a politikách Evropské unie, máte jedinečnou příležitost.
nn
nnDo soutěž...

Vážení návštěvníci,
nnzveme Vás k účasti ve vědomostní soutěži "Cesta do Bruselu", která prověří Vaše znalosti o jednotlivých členských zemích EU, evropských institucích a politikách Evropské unie, máte jedinečnou příležitost.
nn
nnDo soutěže se může zapojit každý občan České republiky, který má věk 18 let a více, nebo tohoto věku dosáhne nejpozději 15. května 2005, bude souhlasit s pravidly soutěže a provede svoji registraci.
nn
nnPředpokládá se, že první skupinu těch nejlehčích otázek budou soutěžící zodpovídat na základě svých obecných znalostí. Odpovědi na další skupiny z celkového počtu 100 otázek je možné jednoduše vyhledat na známých informačních portálech o Evropské unii.
nn
nnCílem soutěže je nejen prokázat znalosti, ale také schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi. Pro 30 nejúspěšnějších je na červen letošního roku připravena poznávací cesta do Bruselu, Lucemburku a Štrasburku a návštěva významných institucí Evropské unie. Výherci budou mít možnost vytvořit si vazby s institucemi Evropské unie, které mohou později využít. Očekáváme také, že svoji zkušenost předají dalším v České republice.
nn
nnVěříme, že naše soutěž bude pro Vás inspirací pro získávání nových informací o Evropské unii a také příležitostí pro poznávání jejího fungování.
nn
nnHodně úspěchů v soutěži a radost ze hry Vám přejí organizátoři soutěže "Cesta do Bruselu".
nn
nnTomáš Zatloukal, poslanec Evropského parlamentu
nnPavel Velev, ředitel Nadace Tomáše Bati
nnTomáš Máčalík, jednatel AVONET, s. r. o.
nnDušan Němeček, jednatel Studio 6.15 s. r. o.

nn

Hlavní partneři
Vincentka