Velikonoce v lidové tradici

     V předkřesťanských kulturách bývalo období kolem Velikonoc spojeno především s oslavou jarního slunovratu, se vzkříšením přírody ze zimního s...

     V předkřesťanských kulturách bývalo období kolem Velikonoc spojeno především s oslavou jarního slunovratu, se vzkříšením přírody ze zimního spánku a s obřadním započetím polních prací, doplněným množstvím zvyků a magických praktik. Tyto úkony měly zajistit zdar v hospodářství i v rodinném životě. Mnoho tradičních jarních zvyků bylo během času zapomenuto, některé byly překryty nebo přizpůsobeny křesťanskou věroukou.

nn

     Pod vlivem křesťanství získaly velikonoční svátky náboženský charakter a byly zasvěceny památce umučení a nanebevstoupení Krista. Tyto události si křesťané připomínají v týdnu zahájeném Květnou nedělí, nazývaném Svatý týden. Poslední dny tohoto týdne – Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Boží hod velikonoční tvoří vrchol celého církevního roku. 

nn

     Jedním ze zvyků, který má kořeny v předkřesťanské tradici, je zvyk obdarovávání vajíčkem, symbolizujícím plodnost. Darovaná kraslice – obarvené, výtvarně pojednané a často i popsané vejce, bývalo na venkově opravdovým uměleckým výtvorem, jak po stránce barevné, ornamentální, tak i textové. V okolí Luhačovic se v minulosti kraslice zdobily jezerní sítinou či bezovou duší. Nejčastěji se ale používalo techniky voskové batiky. Při batikování se na vejce vzorek kreslil pomocí pisátka, namočeného v roztaveném vosku. Pokreslené vajíčko se namočilo do barvy a vyleštilo kůží ze slaniny. Bělavý vzorek na nabarveném pozadí krásně vyniknul. Nejoblíbenější barvy byly červená, zelená, fialová a černá. Někdy se vzorek přibarvoval na žluto šafránem nebo karmínovou "březulkou". K barvení se používalo barviv přírodního původu, až ve dvacátém století je vystřídaly kupované anilinové barvy. Vzory bývaly jednoduché, geometrického charakteru. Z motivů se nejčastěji používaly různé hvězdice, srdce, stylizované květy hřebíčku, zvonku, klasu, zvířecí nebo lidské postavy. Ornamenty byly často doplněny veršíky, například:

nn

Máš-li ke mně lásku,

nn

Přijď k nám na pomlázku!

nn

Když nemáš, tož hybaj,

nn

Věc mňa nedožíraj!

nn

 

nn

 

nn

Když ty mňa miluješ,

nn

Já ťa víc.

nn

Když ty mňa málo,

nn

Já ťa nic.

nn

                                                                                   PhDr. Blanka Petráková

nn

    

nn

Hlavní partneři