Luhačovické diabetologické dny 2005

V roce 1961 měli po přestávce dlouhých třinácti let čeští odborníci opět možnost zúčastnit se mezinárodního kongresu IDF v Ženevě. Z tehdejšího Československa se tohoto významného zasedání světových diabetologů tehdy aktivně zúčastnil předseda České internistické společnosti Léka...

V roce 1961 měli po přestávce dlouhých třinácti let čeští odborníci opět možnost zúčastnit se mezinárodního kongresu IDF v Ženevě. Z tehdejšího Československa se tohoto významného zasedání světových diabetologů tehdy aktivně zúčastnil předseda České internistické společnosti Lékařské společnosti J. E. Purkyně a přednosta interní kliniky Fakultní nemocnice Na Královských Vinohradech MUDr. Jiří Syllaba, DrSc. a přední slovenský vědec v oboru diabetologie profesor experimentální patologie Lékařské fakulty Šafaříkovy univerzity v Košicích MUDr. Rudolf Korec, DrSc.
nn
nnV Ženevě získali mnoho nových poznatků a informací z oboru a po mnoha letech se opět setkali s mnoha přáteli a dávnými spolupracovníky, kteří je po dlouhém období izolace inspirovali k novému přístupu k diagnostice a k terapii diabetu. Účastí na mezinárodním fóru si zvýšili i své národní profesní sebevědomí, neboť zjistili, že i po dobu odtržení od světové diabetologie česká a slovenská péče o diabetiky nijak nezaostala.
nn
nnNové poznatky ze Ženevy se přenášely do národních odborných společností, a proto se Syllaba s Korcem rozhodli svolat odborné sympozium o novinkách v péči o diabetiky i u nás. Příprava této akce trvala tři roky. Po volbě vhodných témat byly za místo konání vybrány Luhačovice.
nn
nnV těchto lázních se už po několik let intenzivně věnovali léčbě diabetiků.
nn
nnOdezva sympozia českých a slovenských lékařů o diabetu byla tak příznivá, že se tato původně úzká lékařská akce v dalších letech rozrostla ve významné kongresy s bohatou zahraniční účastí nejvýznamnějších odborníků. Za uplynulých čtyřicet jedna let se značně změnily vědomosti o této nemoci. V jejím výzkumu, diagnostice i léčbě se za tu dobu již vystřídaly tři generace lékařů nejrůznějších profesí a z úzkého zaměření lékařů internistů se tato problematika rozrostla v širokou záležitost mezioborovou dalece překračující oblast medicíny.
nn
nnLetos se čeští a slovenští diabetologové setkávají ve dnech 20. – 23. dubna 2005 již po čtyřicáté první a opakovaně v opět v Luhačovicích, aby zde bilancovali své úspěchy a nezdary nad vážnou civilizační nemocí – cukrovkou. Opět se jich v našich největších moravských lázních sejde více než šest set, aby zde v maratónu přednášek a diskusí získali nové poznatky a vzájemně si předali své zkušenosti z oboru.

nn

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka