Prezidentské návštěvy

Podle zápisů kronikáře se tehdy Luhačovice oděly do slavnostního hávu. Po celý den zde přijížděli lidé z blízkého i vzdáleného okolí. Prezidentovo auto zastavilo před Společenským domem a místní orchestr zahrál famfáry z Libuše. Přivítal jej starosta obce Jan Drbal, který mimo jiné ře...

Podle zápisů kronikáře se tehdy Luhačovice oděly do slavnostního hávu. Po celý den zde přijížděli lidé z blízkého i vzdáleného okolí. Prezidentovo auto zastavilo před Společenským domem a místní orchestr zahrál famfáry z Libuše. Přivítal jej starosta obce Jan Drbal, který mimo jiné řekl: "Vítáme ve Vaší osobě nejen nejvyšší hlavu státu, vítáme Vás jako nejvyššího velitele naší branné moci, vítáme vás jako velikého syna svého národa, který bojoval za osvobození a znovuvzkříšení své vlasti." Kytici růží přinesla prezidentovi Anička Semelová, paní Haně Benešové předával kytici Jaroslav Záhorovský. Za správní radu luhačovských lázní přivítal prezidenta univerzitní profesor dr. B. Kužma. Prezident mimo jiné navštívil Slováckou búdu, prošel prameny, byl i na Aloisce. Slavnostního oběda na počest prezidenta se zúčastnilo 80 osob.
nn
nnJeště větší slávu zažilo naše město 26. a 27. června 1924, kdy zde přijel prezident T. G. Masaryk. Již od 1. června 1924 se scházela uvítací komise. Občané byli vyzváni k výzdobě domů. Když nadešel slavností den příjezdu, obecenstvo stálo v řadě po obou stranách silnice od sokolovny až po lázeňské náměstí v nejlepším oblečení, bylo zde mnoho krojů.
nn
nnNa Lázeňském náměstí se shromáždili zástupci úřadů, škol, církví, lázní. Když prezident projížděl městem, jeho cestu doprovázely lidové kapely z okolí, rozestavěné po cestě.U vily Slavie byla slavnostní brána. U ní přivítal prezidenta učitel Bedřich Jahoda (legionáři), Josef Krystýnek (Sokol), starosta obce Jan Blažek, zástupce správní rady lázeňské Houdek, žákyně Blažena Krystýnková a kytici předala Slavomíra Havlásková. Prezident se byl podívat na stavbě přehrady a rozmlouval s dělníky. Při slavnostním obědě stolovalo 70 osob a houslista venku u okna hrál oblíbenou píseň T. G. Masaryka "Teče voda, teče".  Ostatní prezidenti republiky Luhačovice oficiálně nenavštívili.

nn

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka