Ekologický pátek

"Do budoucna máme čím dál horší vyhlídky, nezměníme-li zásadně své chování. Stav přírodních zdrojů, ochrana zbytků přírody na Zemi, nadměrná spotřeba, to vše vyžaduje změnu životního stylu. Páteční akce pro děti, žáky i veřejnost chtěla upozornit na tyto problé...

"Do budoucna máme čím dál horší vyhlídky, nezměníme-li zásadně své chování. Stav přírodních zdrojů, ochrana zbytků přírody na Zemi, nadměrná spotřeba, to vše vyžaduje změnu životního stylu. Páteční akce pro děti, žáky i veřejnost chtěla upozornit na tyto problémy." Takto by se dal podle ředitelky DDM Evy Tomalové shrnout smysl pátečního dne 6. května, který zahájil třídenní maratón zajímavých akcí uskutečněných při příležitosti Otevírání pramenů 2005.

nn

Výsledkem dlouhodobého snažení žáků základní a mateřské školy byla EKO HOUSENKA z PET lahví délky 924,5 m, ( z toho 330 m MŠ Luhačovice). Před Elektru donesly děti 117,3 kg použitých baterií, z toho 42 kg nasbírala třída 2. B ZŠ Luhačovice, žáci malovali obrázky, ze kterých skládali lepolero. Součástí akce byla zábava dětí i přihlížejících diváků. Prvňáci, druháci, třeťáci, čtvrťáci se bavili v sokolovně. Před Elektrou se odehrávaly souboje žáků vyšších tříd před porotou. Páté třídy vyráběly stromy přání, na které děti napsaly své požadavky, či postřehy, jak by měly Luhačovice vypadat. K nejčastějším přáním patřila, krytý plavecký bazén a dětská hřiště, k těm kurióznějším například zoologická zahrada. Sedmáci prokázali velký smysl pro humor a originalitu. Na módních přehlídkách jednotlivé třídy nejenom vytvořily, ale také velmi nápaditě předvedly módní oblečení z odpadů. Šesté třídy vyráběly autíčka z kartonů, ve kterých vybraní zástupci kolektivů závodili.
nnTo ovšem ještě zdaleka nebylo všechno.

nn

Díky společnosti EKOKOM, která se zabývá sběrem tříděním a dalším využitím tříděného odpadů v obcích, se povedlo páteční program obohatit o zábavné třídění odpadů formou her. Petka Peťka a její spolupracovníci s EKOKOMU, učili děti správně třídit odpady. I přítomní dospělí byli poučeni, že člověk vyprodukuje 150 – 200 kg odpadů ročně a při správném třídění je možné z tohoto množství recyklovat více než 1/3. Děti byly poučeny, že o množství vyprodukovaného odpadu rozhodujeme již při nákupu zboží a že není možné třídit odpad dodatečně. Třídit musejí domácnosti. "To, že polystyrén patří do pytlů společně s plasty, jsem se poprvé dozvěděla až od svého syna po této akci", prozradila se zahanbením jedna maminka.

nn

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka