Volba povolání v ZŠ Luhačovice

ZŠ v Luhačovicích chce každoročně co nejlépe připravit své žáky k přijímacím zkouškám na střední školy a učiliště. Volba povolání začíná již v 8. třídě mnoha exkurzemi do výrobních podniků nebo organizací poskytující služby. Již pro osmáky připravujeme rovněž srovnávací t...

ZŠ v Luhačovicích chce každoročně co nejlépe připravit své žáky k přijímacím zkouškám na střední školy a učiliště. Volba povolání začíná již v 8. třídě mnoha exkurzemi do výrobních podniků nebo organizací poskytující služby. Již pro osmáky připravujeme rovněž srovnávací testy studijních předpokladů a testy profesní orientace, které provádí odborná psycholožka.
nn
nnNa počátku 9. třídy absolvují žáci odborný program na Úřadu práce ve Zlíně. V listopadu při schůzkách KRPŠ pořádáme v naší škole malou burzu škol. Letos se prezentovalo 20 středních škol. Poté se koná velká burza škol ve Zlíně a dny otevřených dveří na středních školách. V zimních měsících jsme uspořádali celostátní testy Kalibro, abychom zjistili výsledky připravenosti v celorepublikovém měřítku.
nn
nnPoté již žáci odevzdali (do konce února) přihlášky na střední školy. Letos, podle nového školského zákona, vyplňovali rodiče na přihlášce jen jednu školu pro první kolo přijímacího řízení. Myslíme si že tato novinka nepřinesla žádné dramatické změny.
nn
nnJeště před přijímacími zkouškami si ověřili žáci devátých tříd své znalosti se žáky ze ZŠ Vizovice. Je to vždy poslední průprava před ostrými zkouškami, které mají velmi vysokou úroveň. Poté již přichází přijímací zkoušky naostro. V tomto školním roce bylo po prvním kole přijato ze 136 žáků 9. tříd 118, což je velmi vysoké procento (87 %). Je nutno ovšem zdůraznit, že někteří žáci byli přijati bez přijímacích zkoušek na základě dlouhodobého výborného prospěchu nebo vynikajících výsledků v olympiádách a soutěžích. Ukázalo se,
nnže poctivá práce ve škole se vyplatila.
nn
nnZbývajících 18 žáků bylo přijato v dalších kolech přijímacích řízení.
nn
nnObecně lze říci, že nabídka studia na středních školách je opravdu široká a kdo chce studovat, má k tomu možnosti.

nn

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka