Osmé výročí posvěcení kostela Svaté rodiny – osmá Luhačovická pouť.

Nezdá se to ani možné, že je to již osm let, přesně 12.července 1997, kdy byl kostel slavnostně posvěcen. Na Moravě byla v tu dobu povodeň.Večer před slavností se valila voda ve Šťávnici kolem kostela s velkým hukotem a hladina vody v korytě dosahovala vrcholu. Všechno dopadlo dobře. Za velké ...

Nezdá se to ani možné, že je to již osm let, přesně 12.července 1997, kdy byl kostel slavnostně posvěcen. Na Moravě byla v tu dobu povodeň.Večer před slavností se valila voda ve Šťávnici kolem kostela s velkým hukotem a hladina vody v korytě dosahovala vrcholu. Všechno dopadlo dobře. Za velké účasti místních věřících a lidí ze širokého okolí posvětil novou budovu kostela olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
nn
nnNěkolik údajů z krátké historie:
nnS přípravnými akcemi a prvními kroky k možnosti postavit po více než sto letech úsilí nový kostel v Luhačovicích se započalo hned na konci roku 1989. Stavební povolení po dlouhém jednání bylo vydáno 4. ledna 1996 – po sedmi letech.
nn
nnStavět se začalo v dubnu 1996 a kostel po vysvěcení začal sloužit svému účelu 12. července 1997, tedy po roce a dvou měsících. Velký dík patří tehdejšímu luhačovickému faráři P. Rudolfu Vašíčkovi SJ, který zahájil přípravné práce. Po jeho odchodu pokračoval od r. 1992 až do konce celého díla s vedením prací P. Antonín Kupka. Ochotně a obětavě pomáhali P. Kupkovi tehdejší zastupitelé města ve složitém vyjednávání od místních úřadů počínaje až po úřady ministerské.
nn
nnKostel je postaven podle návrhu pražských architektů ing. Michala Brixy a ing. Petra Franty. Stavbu provedla firma SOPOS z Dubu nad Moravou pod vedením stavitele Vítězslava Křesiny. Velmi ochotně a nezištně pomáhali při stavbě brigádníci z luhačovické a pozlovické farnosti. Odpracovali zdarma nejméně 43 000 brigádnických hodin. Kapacita kostela je 450 sedících osob a 400 stojících osob. Zvony jsou tři: Sv. rodina, Maria a Josef. Kostel měří na délku 28 m, šířku má 28 m, výška lodi je 12 m a výška věže 22 m.
nn
nnZákladní kámen posvětil 22. dubna 1990 na Velehradě papež Jan Pavel II. Na kameni je název sv. Josef. Během stavby bylo rozhodnuto rozšířit zasvěcení kostela na celou Svatou rodinu.
nn
nnInteriér kostela je proveden podle návrhu bratří Trizuljaků. Akademický malíř, řezbář a umělecký sklář pan Marek Trizuljak je autorem reliéfního vyobrazení Svaté rodiny nad oltářem, svatostánku, mozaiky kolem svatostánku a některých vitráží nad oltářem. V květnu 2000 byly dokončeny úpravy okolí kostela, vyveden ze země nový minerální pramen, který nese název Sv. Josef. Kašnu tohoto pramene vytvořil ateliér Jana Leitgeba z Blanska. Pramen byl slavnostně posvěcen 7. května 2000 při příležitosti otvírání lázeňských pramenů. 17. prosince 2000 posvětil pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička nové varhany. Výrobu provedla firma "Vladimír Grygar varhany" z Prostějova. Poslední z velkých akcí v kostele bylo instalování 15 nových zastavení křížové cesty, kterou vyřezal z dubového dřeva již výše zmíněný pan Marek Trizuljak a 7. března 2004 ji slavnostně posvětil arcibiskup Mons. Jan Graubner.
nn-MŠ-

nn

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka