Rozhovor se starostkou obce Pozlovice

Je skutečně voda v přehradě tak nekvalitní, že je nutné budovat jiné vodní centrum?
nnVodní nádrž je zahrnuta mezi veřejná místa ke koupání a kvalita vody v přehradě pravidelně sledována hygienikem. Zprávy jsou předávány médiím a již řadu let jsme vždycky čekali na zázrak, že nás sinice nep...

Je skutečně voda v přehradě tak nekvalitní, že je nutné budovat jiné vodní centrum?
nnVodní nádrž je zahrnuta mezi veřejná místa ke koupání a kvalita vody v přehradě pravidelně sledována hygienikem. Zprávy jsou předávány médiím a již řadu let jsme vždycky čekali na zázrak, že nás sinice nepoctí svou "návštěvou". Bohužel v letošním roce byla voda jako nevhodná ke koupání vyhodnocena již v květnu. Sinice dokážou odradit od návštěvy všechny, kteří do Pozlovic a Luhačovic kvůli možnosti koupání jezdili. V současné době ubývá návštěvníků přírodních nádrží a jsou vyhledávána místa s kvalitní vodou a možností využití atrakcí – masážních lavic, tobogánů, skluzavek a kvalitním hygienickým zázemím. Proto jsme se rozhodli vytvořit podmínky pro obě skupiny – jednak usilovat o vyčištění vody v přehradě pro vyznavače přírodních nádrží a jednak pro ty, kteří vyhledávají právě koupaliště s atrakcemi.
nn
nnVíte, co způsobuje znečištění sinicemi? Existuje nějaká možnost vyčištění přehrady a zkvalitnění vody?
nnPodle informací z odborných kruhů a dostupných na internetu jsou sinice důsledkem velké koncentrace fosfátů ve vodě. Ty se do přehrady dostávají především z nečištěných odpadních vod. Před dokončením je průzkum kvality přitékající vody, který na základě společného požadavku města Luhačovice a obce Pozlovice zadal Krajský úřad Zlínského kraje Centroprojektu Zlín, a.s. Na základě výsledků bude stanoven další postup. Z dosavadních konzultací vedených i se zahraničními odborníky na tuto problematiku vyplývá, že vyčistit vodu lze, prvořadým opatřením však zůstává vyčištění odpadních vod přitékajících do nádrže.
nn
nnMůžete nám naznačit, jak bude centrum vypadat?
nnV prostoru stávajícího brouzdaliště na přehradě je navržen bazén nepravidelného tvaru s vodní plochou kolen 650 m2. Do tohoto bazénu jsou zaústěny dvě dominantní atrakce – čtyřdráhová skluzavka dl. 16 m a tobogán dl. 55 m. Bazén je vybaven několika masážními lavicemi, tryskami, bubléry a chrliči vody, houpacím bazénem. Nejmenším návštěvníkům je určen bazén o ploše 57 m2. V areálu jsou navržena dvě hřiště pro plážový volejbal a komplexní zázemí.
nn
nnInspirovali jste se v podobných parcích v České republice nebo v zahraničí? Nachází se někde v České republice podobné zařízení?
nnV listopadu r. 2003 se uskutečnila cesta členů zastupitelstva Pozlovic po akvaparcích severní Moravy. Viděli jsme areál ve Frenštátu pod Radhoštěm, Vratimově a krytý bazén v Bystřici nad Olší. Sama osobně si nenechám ujít možnost taková zařízení navštívit s rodinou při cestách po republice i zahraničí. Nesnažili jsme se vytvořit kopii již realizovaného, ale akvapark navrhnout tak, aby nebyl monstrem vyčnívajícím v krásné okolní krajině. Tobogán i skluzavka využívají konfigurace přilehlého terénu, jsou osazeny do svahu. Podobným způsobem je řešen nově otevřený akvapark Olešná u Frýdku Místku.
nn
nnBude centrum částečně kryté, počítá se s vyhříváním vody, bude využívat vodu z přehrady?
nnAreál není krytý ani částečně, předpokládaná provozní doba je od poloviny května do poloviny září. Při koncentraci hotelových bazénů přístupných i našim občanům a nedostupnosti termální vody jsme považovali výstavbu krytého bazénu za neúčelnou. Voda bude ohřívána jednak tepelnými čerpadly, jednak slunečními kolektory. Voda z přehrady nebude pro potřeby provozu využívána.
nn
nnJaké předpokládáte náklady na tuto investiční akci, máte již promyšleny zdroje financování?
nnObec Pozlovice doposud vynaložila na výkup pozemku (cca 6 500 m2) částku 320 tis. Kč, náklady za architektonickou studii, dokumentaci pro územní řízení, oznámení o vlivu stavby na životní prostředí a žádost o financování z dotací jsou vyčísleny ve výši 750 tis. Kč. Na tuto etapu přípravy přispěl Zlínský kraj částkou 200 tis. Kč, MMR ČR 347 tis. Kč a Lázně Luhačovice, a.s., Zálesí, s.r.o., a hotely Adamantino a Vega po 3 tis. Kč.
nn
nnNáklady na vlastní realizaci jsou doposud vyčísleny podle arch. studie ve výši 73,7 mil. Kč bez DPH. Realizace celého projektu předpokládá financování ze strukturálních fondů ve výši 75 % – 55,3 mil. Kč, vlastní podíl žadatele pak činí 18,4 mil. Kč. Město Luhačovice jsme oslovili s žádostí o spolupráci na tomto projektu, tzn. abychom projekt realizovali společně na půdě Mikroregionu Luhačovské Zálesí. Jsem ráda, že Zastupitelstvo města Luhačovice předběžně vyslovilo tomuto projektu podporu.
nn
nnKdy předpokládáte ukončení, v jakém stadiu se přípravy na stavbu nacházejí?
nnV současné době je dokončena dokumentace pro územní řízení, obstaráváme vyjádření dotčených orgánů a MŽP projednává oznámení o vlivu stavby na životní prostředí. Předpokládáme, že do konce října se nám podaří vyřídit územní rozhodnutí a taky bude rozhodnuto o naší žádosti na financování dokumentace pro stavební povolení z programu INTERREG IIIA. Akce je směrována k realizaci v r. 2007-2008. Celý průběh je však závislý na tom, jakým způsobem se nám podaří zajistit financování dalších fází. Příklady ostatních úspěšných měst a obcí mě naplňují optimismem a vírou, že pro Luhačovicko je projektovaný záměr nezbytný a tato skutečnost bude pochopena i při rozhodování o financování projektů pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství.
nn
nnMáte připraveny předběžné kalkulace budoucího provozu, bude centrum ekonomicky samostatné nebo je bude nutné finančně podporovat?
nnKalkulace provozních nákladů byly na základě ukazatelů ze stávajících koupališť provedeny již ve fázi investičního záměru. Podle propočtu je projekt ziskový. V tomto se však snaží být pozlovští zastupitelé realisty. Pokud se podaří v některém roce dosáhnout zisku, určitě bude nutno ho ponechat na krytí ztrát v takových létech, jako je to letošní. Od realizace stavby očekáváme zejména lepší využití stávajících ubytovacích kapacit, vytvoření pracovních míst a celkově posílení atraktivity Luhačovicka.
nn
nnNahradí toto vodní centrum přehradu nebo se uvažuje o jejím dalším využití?
nnCelý projekt řešíme pod názvem "Rekreační zóna Luhačovická přehrada". Naším cílem je vytvořit v tomto prostoru možnosti pro využití volného času pro co nejširší skupinu občanů jak místních, tak z řad lázeňských hostů a rekreantů. Vodní plocha přehrady dává široké možnosti využití a určitě s ní počítáme pro rybáře i ostatní vodní sporty. Okruh okolo přehrady si oblíbili bruslaři a rádi bychom jim vytvořili i pro tento sport lepší podmínky.

nn

A věřte – i obyčejné koukání na vodní hladinu vás uklidní a načerpáte při něm sílu! Přijďte to zkusit!

nn

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka