Láska a svatba na Zálesí

LÁSKA A SVATBA NA ZÁLESÍ - křest nového CD a publikace Malého Zálesí 20. 10. 2007, v Lázeňském divadle v 15.00 hodin

nn

V roce 2007 uplynulo deset let od vydání překrásné nahrávky cimbálové muziky Linda ze Zlína nazvané Svatba na Zálesí. Jejich výběr i skv

LÁSKA A SVATBA NA ZÁLESÍ – křest nového CD a publikace Malého Zálesí 20. 10. 2007, v Lázeňském divadle v 15.00 hodin

nn

V roce 2007 uplynulo deset let od vydání překrásné nahrávky cimbálové muziky Linda ze Zlína nazvané Svatba na Zálesí. Jejich výběr i skvělé podání svatebních písní nás dlouho odrazovalo pouštět se do podobné problematiky. Když Malé Zálesí v roce 2003 slavilo čtyřicet let od založení, zvolili jsme si za téma nového pásma lásku dvou mladých lidí, zobrazující jejich první setkání, zamilovanost a námluvy, vrcholící svatebním obřadem. Pořad O LÁSCE byl úspěšný a během let jsme připravili několik repríz, téma se dále rozvíjelo. Melodie a obřadní texty svatebních písní nám nedaly spát a nakonec jsme se odhodlali k tématu vrátit, rozšířit je o nové milostné písně a zaznamenat na CD. Téma jsme rozdělili do tří bloků nazvaných LÁSKA, SVATBA a MANŽELSTVÍ. Materiál jsme čerpali především ze dvou sbírek. Její základ tvoří písně z Černíkovy sbírky Záleské písně z okolí Luhačovic. Doplnili jsme ji písněmi z monumentální Sušilovy sbírky Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými z poloviny 19. století.

nn

V našem souboru početně převažují děvčata. Nevýhodu při tanci jsme obrátili ve výhodu při zpěvu a dali dívkám více pěveckých příležitostí jak sólových, tak sborových. V archaických obřadních písních Luhačovického Zálesí nás nejvíce zaujaly momenty loučení dcery s matkou a kamarádkami, tesknění dívky za ztracenou svobodou, pocit nejistoty z budoucnosti. Svatba bývala dříve mnohem osudovější životní přelom, než jak ho chápeme dnes. Nebyla zde možnost rozvodu a žena musela počítat s téměř absolutní podřízeností svého osudu manželovi. Přestože vstup do manželství byl nutnou podmínkou plnohodnotného zařazení mladého člověka do venkovského společenství, nevěsta jistě při svatebním aktu pociťovala pochybnosti a obavy. Ve svatebních písních se proto úzkostlivě obrací ke své matce a družkám, ke svému končícímu dětství. Výběr písní zdůrazňuje velkou úlohu družiček, svatebních kuchařek a šatařek v procesu tradiční svatby. Dívčí a ženské skupiny zde vytvářejí téměř antický chór, mají úlohu nevěstina rádce a komentátora svatebního dění.

nn

Vzájemné konfrontování mužského a ženského světa a odlišnost pohledů na život přetrvává i do jedenadvacátého století, asi proto bylo pro nás jejich hudební ztvárnění tak přitažlivé.

nn

Překrásných svatebních a milostných písní na Zálesí bylo zapsáno tak velké množství, že zdaleka nebylo možné všechny na CD uplatnit. Proto jsme se rozhodli k nahrávce vydat ještě publikaci, která popisuje podrobněji průběh tradičního svatebního obřadu, velký počet fotografií z archivu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a doplňují ji texty svatebních proslovů a písně i s notovými zápisy. Vydání publikace finančně podpořilo Ministerstvo kultury.

nn

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka