Pohodové odpoledne v Uherském Hradišti

  • Datum konání: 22. 7. 2014
  • Čas konání: 11:45 - 17:30
  • Místo konání:
  • Vstupné:

Pohodové odpoledne v srdci Slovácka, kde navštívíme galerii Joži Úprky. Základem jedinečné stálé expozice tohoto významného českého umělce se stala u nás nejrozsáhlejší sbírka Úprkových děl. Poté nás čeká prohlídka města s průvodcem s následným volným programem.

Hlavní partneři
Vincentka