Akad. soch. Pavel Drda, plastiky, reliéfy

  • Datum konání: 22. 9. 2015
  • Datum ukončení: 15. 10. 2015
  • Čas konání: Po - Pá 8:00 - 17:00 So - Ne 9:00 - 17:00
  • Místo konání: Galerie Elektra
  • Vstupné:

Zabývá se komorním a monumentálním sochařstvím - plastiky, sochy, reliéfy a objekty zhotovuje z keramiky, kovu a výjimečně z kamene, umělého kamene či dřeva, popř. materiály kombinuje (kamenina/sklo, kamenina/měď/nerez ap.). Věnuje se i užitému uměleckému řemeslu: keramické a kovotepecké tvorbě. Autorovo dílo je součástí řady českých i zahraničních soukromých sbírek, z veřejných sbírek je zastoupeno v Muzeu regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí.
Žije a pracuje v Bystřičce.

Studia :Střední průmyslová škola keramická v Bechyni (1973 – 1977), obor výtvarného zpracování keramiky – prof. Jaroslav Podmol, Bohumil Dobiáš ml.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (1977- 1983), ateliér užitého sochařství – národní umělec prof. Josef Malejovský

Vernisáž výstavy 21.9.2015 v 17.00h

Hlavní partneři