Jehla, příze, paličky, hračky každé babičky

  • Datum konání: 5. 11. 2015
  • Datum ukončení: 10. 4. 2016
  • Čas konání: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  • Místo konání: Muzeum luhačovického Zálesí
  • Vstupné:

Muzeum luhačovického Zálesí připravilo výstavu s názvem „Jehla, příze, pokličky, hračky každé babičky“. Jejím cílem je ukázat návštěvníkům, čemu všemu se učily, co musely umět a zvládnout  ženy v nedávné minulosti.

Zaměřuje se na domácnost generace našich babiček a prababiček, které dospívaly v prvních desetiletích dvacátého století. Výstava si všímá počátků ženského emancipačního hnutí v českých zemích, zakládání ženských spolků a dívčích škol. Žačky se zde učily zhotovovat oděvy, pořizovaly si výbavu, vyšívaly, kreslily, absolvovaly kurzy vaření. Vysokou úroveň dívčího školství dokládají vystavené školní práce se vzorníky a pracovními postupy. Příklady vystavených školních i domácích ručních prací dokumentují vysoké nároky na dívky a ženy – hospodyně, matky, vychovatelky, kuchařky a tvůrkyně harmonického domova v minulosti. Rozmanitost technik, složitost a pestrost vystavených vzorů a výrobků, dokonale provedených po technické i umělecké stránce, dokládají nejen módnost a vysokou oblibu ručních prací ale také zcela jiný způsob života a organizace času našich prababiček.

Výstava představuje především exponáty z textilní sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, cíleně shromažďované během několika posledních let.

Hlavní partneři