Výstava / SUPŠ HNN Hradec Králové

  • Datum konání: 3. 4. 2018
  • Datum ukončení: 23. 4. 2018
  • Čas konání:
  • Místo konání: Galerie Elektra, Galerie Elektra, Galerie Elektra
  • Vstupné:

 Výstava studentů z Hradce Králové navštíví Luhačovice 

Rozmanitá tvorba studentů Uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci králové (SUPŠHNN), sjednocuje kreativitu, nadání a píli zdejších žáků v realizaci originálních a krásných výrobků. O radost ze své tvorby se nyní podělí v Luhačovicích a to na výstavě s příhodným názvem:

Od řemesla k umění

 Výstava bude k viděníod 3.4.2018 do 23.4.2018 v městské galerii Elektra v Luhačovicích. Budou zde zastoupeny umělecké – maturitní obory školy: Design interiéru, Průmyslový design, Uměleckořemeslné zpracování dřeva a Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů.

   Výstavy školy jsou jak pro žáky, tak pro diváky velmi zajímavou a obohacující zkušeností. Při její přípravě je nutné udělat vyvážený výběr z prací, kterých během roku vzniká v zázemí školy velké množství. Výhodou toho je mimo jiné i vynikající reflexe tvorby, poskytující přínos pro žáky i pro jejich učitele. Diváci na výstavě mají možnost tento výběr zhlédnout a zdejší tvůrčí schopnosti ocenit a zhodnotit. Zpětná vazba od diváka pro naši školu představuje důležitý faktor. 

   Každé vystavené dílo před svou realizací prošlo cestu příprav, které vybrousily nápad do jeho konečné podoby. Nejprve vznikly návrhové skici, následovaly propracovanější kresby a na jejich základě modely, z nichž se potom vycházelo u samotné realizace.  Výtvarné a řemeslné techniky si žáci efektivně a přirozeně osvojují už při realizaci prací, které si sami navrhnou. Vlastní návrh je přínosnou motivací k co nejúspěšnější realizaci pro svého autora. Učitelům navíc pomáhá budovat individuální přístup k jedinci, který rozvíjí osobitý talent každého žáka. To se příznivě odráží v rozmanitosti školních prací, která výstavu současně reprezentuje. Tento přístup napomáhá studentům k dosažení úspěchů a to nejen ve výtvarných soutěžích.

   Výhodou, která taktéž přináší rozmanitost výrobků je, že jsou studenti v rámci komplexního vzdělání vedeni jak ke klasickým technikám, modelování a kreslení, tak k nejmodernějším grafickým technikám, které se designérům nabízí. Díla jsou realizována za podpory nejmodernějších technologií CNC strojů a 3D technologií, kterými škola disponuje a jejichž užití také rozšiřuje škálu možností. A žáci toto zázemí aktivně využívají… Na výstavě se shledáte s širokým výběrem použitých materiálů,  například: dřevo, kov, plast, polystyren, 3D tisk, sádra  atd …

   Studentské práce také reprezentují postery, které si žáci sami navrhují a vytvářejí. Výstavu doplňuje řada kreseb nejen návrhových, ale i studijních, také volná kresba, malba a grafika.

   Výstavu můžeme vnímat i jako náhled do reprezentace nejmladší nastupující generace designérů a řemeslníků, kteří se s vámi chtějí podělit o prvotní krůčky své budoucí kariéry.

Hlavní partneři