Výstava / Josef Polášek / Lidé a krajina / kresby

  • Datum konání: 11. 5. 2018
  • Datum ukončení: 31. 5. 2018
  • Čas konání:
  • Místo konání: Galerie Elektra, Galerie Elektra, Galerie Elektra
  • Vstupné:

Vernisáž výstavy v pátek 11. 5. 2018 v 17:00 hod.

Úvodní slovo: Akad. soch. Jan Zamazal. Hudební vstup: FS Leluja

Josef Polášek, autodidakt, který kreslí a maluje pro radost, pro své přátele a nejbližší a plní touto radostí a umem svůj nynější život. Ztvárňuje motivy člověka, krajiny, rostlin, biblických postav a motivy folklorního života

 

Josef Polášek

 

Narodil se ve Zlíně 2.8.1949

Malování a kreslení bylo jeho zálibou již na škole. Touhu po dalším vědění a zdokonalování v tomto oboru chtěl záskat při studiu na Uměleckoprůmyslové škole. Tento životní cíl však nedošel bohužel tehdy naplnění.

Talent, který mu byl dán však opatroval, a ten byl jeho společníkem i velkou inspirací na další životní pouti. Jeho profesní cesta se sice ubírala po jiné dráze, ale v srdci zůstávala potřeba hledání a naplnění životního ideálu kreslit a malovat.

Píle, úsilí a profesionalita, která pana Poláška provází celým životem je základem, který formoval současnou tvorbu. Schopnost vážné a usilovné práce i hledání vlastního výtvarného výrazu a naplnění jsou zde představeny výběrem z celé šíře jeho prácí. Náměty jeho kresebe a pastelů mají překvapivou bohatost a šíři.

Krajina, kterou zobrazuje je mu důvěrně známá, protože ji stále objevuje v okolí svého domova. Tato místa zná, hledá a studuje. Dokáže ji přednést se všemi atributy přírody jejím charakterem, náladou, světlem, atmosférou i zamlklostí až poetickou a řádem ročních období. Srozumitelnost  realistickoého vyjádření vybraného námětu je jeho niterným přesvědčením a filosofií.

Velkým námětem jeho pastelů je člověk. Ten, který je součástí našeho světa i doby. Náměty pro portréty objevil a našel ve svých kamarádech, známých a ve vlastní rodině. Oslovují ho lidové folklorní slavnosti plné gest, života a přátelské atmosféry, která je mu blízká. Odvážně se zmocňuje i ztvárnění biblických postav, které dokáže vyjádřením typu představit v jejich vnitřní hloubce výrazu a pohnutí, s kterým nesou poselství pravdy a lásky. Zde našel autor inspiraci v knize Henryka Sienkijewicze Qvo vadis? Bylo by hrubou chybou nezmínit další oblast kreslířského zájmu a lásky autora, kterou jsou květiny. Propracovanost a řemeslné mistrovství pastelů nesené jásavou a plnou barevností je doplněné studijně filigránskou pečlivostí pro vyjádření charakteru květin. Tyto pastely jsou dokladem hledání jedinečnosti a originality přírody a její velikosti. Toto vše předkládá autor k posouzení vnímavým očím veřejnosti.

Akce v Luhačovicích

Úsměvy Uršuly Klukové s písničkami Pepy Štrosse
Folklorika Fest
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka